اعتصاب گسترده کامیون داران در کره جنوبی و تهدید دولت

به گزارش ارک خبر، در این حرکت اعتراضی که از امروز (سه شنبه) شهرهای مختلف این کشور را در بر گرفته، باعث شد تا «هوانگ کیو آهن» نخست وزیر کره جنوبی به شدت از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و هشدار دهد که علیه رانندگان، معترضان و اعتصاب کنندگان وارد عمل خواهد شد.
او همچنین اعتصاب کنندگان را افرادی قانون شکن معرفی کرد است که دولت وظیفه دارد با آنها برخورد کند و از سوی دیگر از آنان دعوت کرده است در اولین فرصت با بازگشت بر سر کارهایشان، به اعتراضات پایان دهند.
نخست وزیر کره جنوبی که در نشست اعضای کابینه سخن می گفت، تصریح کرد که این اقدام سامانه ها و مکان های باربری، بنادر و نظام حمل و نقل و تجارت کشور را مختل کرده است.
خبرگزاری یونهاپ از کره جنوبی گزارش کرده که بسیاری از بارها در بنادر روی زمین مانده است و اتحادیه کارگری از اعتصاب کنندگان حمایت کرده اند.
بررسی ها حاکی است که صدها نفر از رانندگان کامیون و کارگران بخش های ریلی کره از جمله در ایستگاه های مترو و راه آهن نیز جزو اعتصاب کنندگان هستند.
از سوی دیگر نخست وزیر کره جنوبی گفته است که این اعتصاب و توقف فعالیت های صادرات و واردات به تجارت و اقتصاد کشور لطمات سنگینی وارد خواهد کرد.
اعتصاب کنندگان گفته اند که دولت با در نظر گرفتن مقررات تطبیقی جدیدی در صنعت حمل و نقل، باعث تشدید رقابت شده و این موضوع کار را برای آنها سنگین تر کرده و درآمدشان را کاهش می دهد و به همین خاطر این سیاست باید بار دیگر مورد تجدید نظر قرار گیرد.
با این وصف به نظر می رسد که نخست وزیر به دنبال مدارا با اعتصاب کنندگان نیست و از وزارتخانه های ذی ربط خواسته است با اتخاذ تدابیری، خسارات و زیان های این اعتصاب بزرگ را به حداقل برسانند.

دکمه بازگشت به بالا