بیمه محصولات، چتر حمایتی بر سر بهره برداران کشاورزی

کارشناسان و مدیران جهاد کشاورزی معتقدند: در صورتیکه صندوق بیمه به تعهداتش جامه عمل بپوشاند، بیمه محصولات کشاورزی بهترین راهکار جبران خسارت های حوادث طبیعی در حوزه کشاورزی است.
برخی حوادث غیرمترقبه در حوزه کشاورزی به حدی عمیق و سنگین است که تمامی دسترنج بهره برداران را می برد و حتی چرخه تولید در حوزه کشاورزی را مختل می کند و در چنین شرایطی اگر بیمه صندوق کشاورزی نتواند بهنگام و موثر عمل کند و طعم شیرین حمایتش را به بهره بردار برساند، مخاطرات جدی نمود می یابد.
طیف بزرگی از بهره بردارن کشاورزی علاوه بر مواجهه با مشکلات متعدد ناشی از کم آبی و فرسودگی ماشین آلات در حوزه تولید دست و پنجه نرم می کنند و در شرایط بحران و حوادث غیرمترقبه اگر حمایت ها کافی و به موقع نباشد آسیب های جبران ناپذیری را به همراه دارد.
به گزارش‌‌‌‌‌پایگاه خبری ارک به نقل از ایرنا، در هفته اول آذر ماه امسال با بروز سرمای شدید و کاهش دما خسارات سنگینی گریبان گیر کشاورزان خمین و محلات شد به طوری که از 20 تا 60 درصد مزارع گندم، کلزا، جو و گلخانه های این شهرستان ها دچار سرمازدگی شدند.
مدیر جهاد کشاورزی محلات در این خصوص گفت: بیمه محصولات زراعی و باغی بهترین راهکار جبران خسارت های احتمالی به بخش کشاورزی است و در سال های اخیر که محصولات کشاورزی با بحران های خشکسالی و سرمازدگی مواجه شدند تلاش شده است نا صندوق بیمه پشتیبان و حامی کشاورزان باشد.
عبدالله محمودی بیان کرد: با وجودی که برای ترغیب کشاورزان به بیمه کردن محصولات کشاورزی و باغی فرهنگ سازی شده اما، در برخی موارد تاخیر و یا عمل نشدن تعهدات صندوق بیمه در پرداخت به موقع غرامت باعث شده کشاورزان انگیزه خود را برای تداوم بیمه محصولات از دست بدهند.
وی بیان کرد: غرامت های سال گذشته کشاورزان هنوز پرداخت نشده است و سال زراعی جاری کشاورزان انگیزه ای به بیمه کردن محصولات خود نداشتند.
وی گفت: این در شرایطی است که کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی به خوبی از خطرات و خسارت سرمازدگی سال زراعی آگاهی دارند و خواستار حمایت مسئولان در اصلاح رویه صندوق کشاورزی و ایجاد شرایط مناسب حمایتی برای پاسخگویی به نگرانی هایشان هستند.
مدیر جهاد کشاورزی محلات گفت: سرما و کاهش شدید دما در این شهرستان 26 میلیارد ریال به گلزارها و مزارع گندم و کلزای این شهرستان خسارت وارد کرد.و تنها در آذر ماه امسال موجب شد 90 هکتار از گلزارهای این شهرستان دچار خسارت جدی شود.
وی بیان کرد: سرما به 70 هکتار از باغات و درختچه های گل رز این شهرستان نیز تا 80 درصد خسارت وارد کرد و باغات گلایول و لیلیوم به میزان 20 هکتار نیز تا 50 درصد سرما زده شده است.
محمودی افزود: به 200 هکتار از مزارع کلزا نیز از 40 تا 100 درصد و 200 هکتار مزارع گندم از 10 تا 20 درصد خسارت وارد شده است و این در شرایطی است که پیش بینی برداشت محصول کلزا از این مزارع 280 تن بود.
وی ،سطح زیر کشت محصول گندم در محلات را 850 هکتار و کلزا را 202 هکتار اعلام کرد.
محمودی گفت:بر اساس اعلام شرکت خوشه های مهر خمین که عاملان کارگزاری بیمه در محلات هستند، 202هکتار مزارع کلزا ، 114 هکتار گندم ، 80 هکتار جو درسال زراعی جاری تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند.
مدیر جهاد کشاورزی خمین نیز گفت: خسارت‌ وارد شده به محصولات کشاورزی می‌تواند عوامل طبیعی متعددی داشته باشد اما نکته قابل توجه این است که در اکثر موارد جلوگیری از بروز این حوادث امکان پذیر نیست.
احمدرضا جعفری افزود: بر این اساس به منظور جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان بر اثر حوادث طبیعی بهترین کار استفاده از بیمه محصولات کشاورزی است اما، با وجود اینکه بخش کشاورزی خمین همواره در معرض آسیب ناشی از حوادث طبیعی قرار دارد استقبال خوبی از سوی بهره برداران از بیمه کشاورزی نمی شود.
وی ادامه داد: نبود بازدید اولیه از سطوح بیمه شده توسط کارگزار صندوق و تعیین گزینه های حقیقی، پرداختن نشدن غرامت در زمان مناسب که بتواند بخشی از هزینه های کشاورز را پوشش دهد باعث شده کشاورز تمایلی به بیمه کردن محصولات خود نداشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی خمین گفت: بیمه تنها مرجع پرداخت غرامت ناشی از حوادث طبیعی به کشاورزان است چرا که اگر سازمان مدیریت بحران بخشنامه هایی مبنی بر پرداخت غرامت به خسارت دیدگان صادر کند، بهره برداران تحت پوشش مشمول پرداخت غرامت می شوند.
وی گفت: سرما و کاهش دما در آذر ماه امسال 25 میلیارد ریال خسارت به زمین های کشاورزی و تاسیسات گلخانه ای این شهرستان خسارت وارد کرد.
جعفری افزود: با توجه به بازدید کارشناسان از مزارع این شهرستان سرمای آذر ماه به 10 هزار و 805 هکتار از اراضی زیر کاشت شده گندم و جو آبی، کلزا و تاسیسات گلخانه ای خسارت وارد کرده است.
وی بیان کرد: مزارع کلزا به وسعت 291 هکتار از 40 تا 100 درصد، گندم آبی به وسعت 6 هزار و 250 هکتار 20 درصد، جو آبی به وسعت چهار هزار و 250 هکتار 30 درصد و 11 هکتار تاسیسات گلخانه ای و آبیاری نوین از 50 تا 60 درصد دچار سرمازدگی شدند.
وی بیان کرد: احتمال تداوم سرمازدگی در اراضی کشاورزی و گلخانه های این شهرستان وجود دارد.
یک کارشناس کشاورزی نیز معتقد است: بیمه محصولات کشاورزی نمونه کامل حمایتی از بهره برداران است به شرط آن که مصادیق و مواد تکلیفی آن به صورت جدی و هدفمند محقق شود.
یوسف نیکزاد چالشتری افزود: عملکرد صندوق بیمه نتوانسته طعم شیرین این حمایت را به بهره برداران بچشاند چرا که برنامه ریزی زمانی مناسب برای شروع بیمه و اعلام به بهره برداران وجود ندارد و در بسیاری از موارد بعد از اتمام سقف زمانی تعرفه و زمان بیمه اعلام می شود.
وی بیان کرد: بازدید اولیه از سطوح بیمه شده توسط کارگزار صندوق و تعیین گزینه های حقیقی انجام نمی شود و این نقیصه در هنگان بروز خسارت ناشی از حوادث قهری باعث ایجاد خطا و نارضایتی می شود.
وی بیان کرد: رویه حاکم بر ارزیابی و پرداخت میزان خسارت وارده به محصولات نیازمند بازنگری است و نباید در پرداخت غرامت حداقل ها منظور می شود و یا با تاخیر در پرداخت کشاورز در تنگنای جدی باشد.
نیکزاد چالشتری افزود: با تمام تلاش و کوشش کارشناسان جهادکشاورزی در ترویج بیمه محصولات کشاورزی، مشکلات بیان شده باعث شده کشاورزان استقبال مناسبی از بیمه نکنند.
رئیس بانک کشاورزی شعبه خمین گفت: کشاورزان استقبال مطلوبی از بیمه کردن اراضی کشاورزی و باغی خود نمی کنند که شاید یکی از علل این بی انگیزگی را بتوان پایین بودن میزان غرامت های پرداختی در حوادث طبیعی دانست.
داود عباسی افزود: در چندسال اخیر که پدیده خشکسالی در شهرستان محلات بروز کرده است، کشاورزان می بایست گزینه خشکسالی را در بیمه اراضی خود انتخاب می کردند اما در خصوص این مهم استقبال مطلوب از سوی بهره برداران نیست.
وی بیان کرد: بهره برداران با وجودی که از بابت خشکسالی دچار ضرر و زیان گزافی شده بودند اما، از دریافت غرامت ناشی از خسکسالی محروم شدند.
عباسی گفت: در سال زراعی جاری تاکنون فقط یک هکتار از سطح باغات و چهار هزار و 362 هکتار از اراضی کشاورزی محلات تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفته است.
وی افزود: سال گذشته 162 هکتار از سطح باغات و یک هزار و 916 هکتار از اراضی کشاورزی محلات تحت پوشش صندوق بیمه قرار گرفته بود.
رئیس بانک کشاورزی شعبه خمین گفت: پرداخت غرامت سال گذشته فقط برای گندم دیم به مبلغ سه میلیارد ریال محقق شد و اراضی دیگر مشمول خسارت و دریافت غرامت نشدند.
52 درصد از جمعت 110 هزار نفری خمین در سطح 73 هزار و 965 هکتار اراضی زراعی فعال هستند.
محلات نیز از توابع استان مرکزی است که افزون بر سه هزار نفر به صورت رسمی در 700 واحد تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی مشغول به کارهستند و این شهرستان قطب تولید گل و گیاهان زینتی در کشور محسوب می شود.
7277/6013/ گزارشگر: افسانه آروند***انتشار دهنده:مژگان حیدری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا