تکمیل تصفیه خانه ها و بهره برداری کامل از پسابهای شهری و صنعتی

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

مدیرعامل فولاد مبارکه تأکید کرد؛

تکمیل تصفیه خانه ها و بهره برداری کامل از پسابهای شهری و صنعتی

دکتر سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در جریان بازدید از پروژه های مرتبط با شبکۀ جمع آوری و تصفیۀ پساب شهری شهرهای همجوار شرکت و پروژه های تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی بر تسریع و تکمیل فازهای پایانی و بهره برداری کامل و هرچه سریع تر پروژه های مذکور تأکید کرد.

وی درخصوص اهمیت این موضوع تصریح کرد: استفادۀ بهینه از منابع انرژی و به ویژه آب از ابتدای بهره برداری در دستور کار فولاد مبارکه قرار گرفته و از اهداف استراتژیک و اساسی شرکت بوده است؛ ازاین رو باید در این راستا همواره با اجرای پروژه های متعدد راهکارهای مناسبی برای کاهش مصرف هرچه بیشتر ارائه و اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار فولاد در این بازدید مهندس استکی مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیالات گزارشی از روند پیشرفت طرحهای در دست اجرا ارائه نمود. در ادامه این بازدید، عباس اکبری مدیر ناحیۀ انرژی و سیالات فولاد مبارکه نیز با ارائۀ گزارشی از روند پیشرفت اجرای این پروژه ها از کاهش مصرف آب شرکت خبر داد و گفت: با سرمایه گذاری های عظیم انجام شده و در دست انجام در این زمینه که بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان است و همچنین با شروع بهره برداری از قسمتی از این پروژه ها، مصرف ویژۀ آب صنعتی شرکت کاهش قابل توجهی داشته و از ۴/۴ مترمکعب در هر تن تولید کلاف نورد گرم در سال ۱۳۹۶ به ۳٫۶  مترمکعب در سال ۹۷ رسیده است که در مقایسه با سایر شرکتهای فولادسازی نوعی رکورد به شمار میآید.

وی با تأکید بر اینکه با بهره برداری از فازهای نهایی پروژه های مذکور میزان مصرف، کاهش چشم گیرتری خواهد داشت گفت: طراحی و اجرای این پروژه ها از سالها قبل از سوی فولاد مبارکه نشانگر دوراندیشی مدیریت شرکت در جهت ایجاد شرایط تولید پایدار است.

مدیر ناحیۀ انرژی و سیالات فولاد مبارکه با اشاره به پروژه های انجام شده و در دست اقدام مرتبط با موضوع آب در فولاد مبارکه گفت: این پروژه ها در فولاد مبارکه به سه دسته تقسیم میشوند. دستۀ اول پروژه های تأمین آب است که مهم ترین آنها جمع آوری و تصفیۀ پساب شهرهای اطراف و استفاده به عنوان آب صنعتی موردنیاز شرکت است. این پروژه ها با سرمایه گذاری بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان در مراحل پایانی خود قرار دارد؛ به گونه ای که انتقال و تصفیۀ پساب های شهر مبارکه و صفائیه انجام شده و انتقال پساب شهرهای زرین شهر و ورنامخواست نیز طی یک ماه آینده تکمیل میشود و با تکمیل شبکۀ جمع آوری داخل شهرها و اتصال مشترکین طی یک سال آینده و رسیدن به ظرفیت نهایی طرح، حدود ۳۰ درصد آب موردنیاز شرکت از این طریق تأمین خواهد شد.

اکبری در همین خصوص خاطرنشان کرد: اجرای پروژۀ جمع آوری پسابهای شهری شهرهای همجوار شرکت علاوه بر اینکه آب باطله را به آب قابل استفاده در صنعت مبدل میکند، شرایط منطقه را نیز از منظر بهداشتی و محیط زیستی ارتقا میدهد.

مدیر ناحیۀ انرژی و سیالات فولاد مبارکه در توضیح دستۀ دوم گفت: این بخش مربوط به پروژه های تصفیه و بازچرخانی است که مهمترین آنها پروژۀ توسعۀ ظرفیت تصفیه خانۀ پساب صنعتی است که در آستانۀ راه اندازی قرار دارد. پروژۀ اسمُز معکوس (RO) سه هزار مترمکعبی که فاز اول آن راه اندازی شده و فاز دوم آن نیز در حال راه اندازی است، از این دسته اند. همچنین پروژۀ RO تکمیلی ۹۰۰ مترمکعبی، استخرهای ذخیرۀ پنجاه هزار مترمکعبی و خطوط انتقال مربوطه، استخر ذخیرۀ آب ریجکت RO و خط انتقال آب ریجکت جهت خنک کاری سرباره و آبگیر و پمپ خانۀ منبع ذخیره از دیگر پروژه هایی است که با سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شده یا در حال تکمیل است. این پروژه ها نقش مهمی در کاهش مصرف و تأمین آب صنعتی موردنیاز شرکت دارد؛ به گونه ای که با تکمیل آنها، حدود ۲۰ درصد از آب صنعتی موردنیاز شرکت از این طریق تأمین میشود.

وی سومین دسته از پروژه های مرتبط با کاهش مصرف آب در فولاد مبارکه را مربوط به طرح های کاهش مصرف آب در فرایندهای تولید دانست و در این خصوص گفت: پروژه ها و اقدامات بزرگ و کوچک متعددی با همکاری واحدهای تولیدی شرکت و ناحیۀ انرژی و سیالات تعریف و اجرایی شده که نتیجۀ آنها نیز کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب صنعتی در واحدهای تولیدی شرکت طی دو ماه اخیر است.

اکبری خاطرنشان کرد: با راه اندازی و تکمیل تمام فازهای مجموعۀ پروژه های فوق درمجموع به میزان ۵۰ درصد از آب خام موردنیاز شرکت تأمین خواهد شد که در نوع خود بی نظیر است و برگ زرین دیگری بر کارنامۀ افتخارات فولاد مبارکه خواهد افزود.

وی در پایان از حمایتهای مدیرعامل، معاونان و کارکنان ناحیۀ انرژی و سیالات و واحد اجرای پروژه های انرژی و سیالات که در انجام پروژه های مذکور تلاش کردند و همچنین از مسئولیت پذیری تمامی کارکنان شرکت در راستای کاهش مصارف آب تشکر و قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد طی ماه های آینده با اتمام کلیۀ پروژه ها، وضعیت کاهش مصرف آب در شرکت به شرایط بسیار بهتری برسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا