مدیریت اقتضایی بیشتر از آنکه یک سبک باشد می تواند یک فرهنگ باشد

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

مدیریت اقتضایی بیشتر از آنکه یک سبک باشد می تواند یک فرهنگ باشد

کارشناس ارشد مدیریت و امور فرهنگی

به گزارش پایگاه خبری ارک خبر- اصفهان عباس زمانی نویسنده روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعی  با توجه به لزوم برگزاری دوره های آموزشی ویژه ، جهت یکسان سازی درک و مفاهیم مشترک بین کارگزاران روابط عمومی اظهار داشت روابط عمومی به عنوان دانشی برای اداره تمامی امور زندگی و نه تنها سازمان ها همیشه در طول زمان مورد استفاده قرار بوده است . اما اینکه اصول مورد استفاده کنونی تا چه اندازه با معیار های استاندارد و علمی مطابقت دارد نیاز به تبیین و بررسی دقیق تری است چرا که به نظر می رسد دیدگاه و برداشت مدیران از روابط عمومی با نظرات کارگزاران این حوزه و مردم متفاوت باشد.

زمانی در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییراتی که در تکنولوژی ارتباطات رخ داده است ، نقش روابط عمومی ها را چگونه ارزیابی میکنید گفت در دوره کنونی نقش روابط عمومی بسیار پر رنگ تر و حساس تر از گذشته است چرا که رشد سریع تکنولوژی ،فرهنگ خواص خود را به همراه می آورد و روابط عمومی ها از این جهت که در حوزه فرهنگی تاثیر گذار هستند ،مدیریت افکار عمومی نیز  به نوعی مدیریت فرهنگ حاکم بر ایشان محسوب می شود و لازم است با ابزارهای جدید آشنایی کامل داشته باشند.

وی افزود اگر در دوره کنونی یک روابط عمومی نتواند از این ابزارها برای پیشبرد اهداف متعالی خود استفاده کند این تکنولوژی تهدیدی برای حیات اجتماعی او خواهد بود.

به عنوان مثال بسیاری از مواقع حاکمیت های کشورهای مختلف ، محدودیت هایی را برای استفاده از این فناوری جدید به ویژه در حوزه علوم ارتباطات وضع کرده اند اما آنچه به نتیجه حاصل شده ،تبدیل آن فناوری به یک تهدید فرهنگی و اجتماعی بوده است.

عباس زمانی در خصوص مدیریت اقتضایی گفت مدیریت پارامتر های مختلفی دارد که اگر این پارامتر ها رعایت بشود میتواند موثر باشد و مدیریت اقتضایی بیشتر از آنکه یک سبک باشد می تواند یک فرهنگ باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا