تحول در میدان امام علی(ع) تا پایان سال جاری

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

 

تحول در میدان امام علی(ع) تا پایان سال جاری

شهردار اصفهان گفت: میدان امام علی(ع) تا پایان سال ‌جاری، با پیگیری مباحث باقی مانده متحول می شود و محرک توسعه در منطقه خواهد شد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت الله نوروزی در حاشیه جلسه بررسی و پیشرفت پروژه میدان امام علی (ع) اظهار کرد: پروژه مجتمع تجاری کمر زرین و بازار مجاور آن تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

وی ادامه داد: در زیرزمین میدان امام علی(ع) فضای چند منظوره ساخته شده که تصمیم گیری برای تعیین کاربری آن تا ۱۵ روز آینده نهایی می‌شود.

شهردار اصفهان با بیان این که در جلسه بررسی و پیشرفت پروژه میدان امام علی (ع) مقرر شد افکارسنجی انجام شود تا افراد ذی نفع این میدان نیز نظرات خود را منعکس کنند، بیان کرد: تا پایان سال میدان امام علی(ع)،  با هماهنگی های انجام شده و پیگیری مباحث باقی مانده متحول خواهد شد.

پروژه میدان امام علی (ع) دو سال آینده تکمیل می‌شود

معاون عمران شهری شهردار اصفهان در حاشیه بازدید از پروژه میدان امام علی (ع) اظهارکرد: در نظر داریم با یک برنامه‌ریزی منسجم و رفع مشکلات موجود ظرف دو سال آینده، این پروژه را به بهره برداری برسانیم.

ایرج مظفر تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های اطراف میدان جلوخان مانند بازارهای مختلف آن احداث شده که با رفع مشکل آزادسازی یکی از این پروژه‌ها می‌توانیم میدان جلوخان را در سال آینده احداث کنیم.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه باید برای استفاده از فضای چند منظوره  زیر میدان امام علی (ع) تصمیماتی گرفته شود، افزود: قرار شد در این خصوص کمیته‌ای  تخصصی تشکیل شده و تمام جوانب اقتصادی، اجتماعی و ترافیکی میدان در آن دیده شود تا تصمیم نهایی برای نوع استفاده از فضای ۱۰ هزار مترمربعی زیر میدان گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه پروژه میدان امام علی (ع) در سه فاز اجرا می شود، اضافه کرد: فاز نخست این پروژه شامل مسایل ترافیکی و فاز دوم پروژه شامل میدان امام علی (ع) به طور کامل به اتمام رسیده، فاز سوم نیز که شامل میدان جلوخان و پروژه‌های جانبی آن می شود در حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که ۳۰ درصد باقیمانده با مشکلات آزادسازی مواجه است.

تغییرات پی در پی در نوع کاربری‌ها؛ مهمترین مشکلات میدان

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در حاشیه بازدید از میدان امام گفت: در مجموعه پروژه احیاء میدان امام علی (ع) حدود ۵۲ اثر تاریخی وجود دارد که احیاء آن می توانست از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.

شیرین طغیانی اظهار کرد: اجرای این پروژه از ابتدا با مطالعات لازم انجام نشده و بارگزاری آن در چنین منطقه‌ای با این بافت به شکلی صحیح صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه میدان امام علی (ع) می‌توانست در سالیان گذشته با روش‌های دیگری اجرایی شود تا با دخل و تصرف بیش از حد دارای مشکلات بسیار نشود، تصریح کرد: از جمله این مشکلات می‌توان به سختی‌های بسیار در جابه جایی کسبه این میدان و تغییر کاربری‌ها در طول زمان و در مراحل اجرای این پروژه اشاره کرد به طور مثال مباحث مربوط به تغییرات پی در پی در نوع کاربری زیر میدان که در طول زمان شکل گرفته اجرای آن‌ را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: احیاء آثار تاریخی مانند سراها، تیمچه و موارد تاریخی و فرهنگی موجود دیگر در محدوده میدان امام علی (ع) که کوچک مقیاس نیز هستند می‌توانست به عنوان محرک توسعه قرار گرفته و سبب پیشرفت پروژه احیاء میدان نیز بشود.

طغیانی اظهار امیدواری کرد: با تاکیدات شهردار اصفهان اجرای این پروژه با خطای کمتر ادامه پیدا کرده و دستاوردهای حاصل از اجرای آن در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

گفتنی است؛ این بازدید  پیرو جلسات کارگاهی پروژه های بزرگ شهر اصفهان هر ۱۵ روز یکبار با حضور شهردار اصفهان و مدیران شهری تشکیل می شود.

شهردار اصفهان گفت: میدان امام علی(ع) تا پایان سال ‌جاری، با پیگیری مباحث باقی مانده متحول می شود و محرک توسعه در منطقه خواهد شد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت الله نوروزی در حاشیه جلسه بررسی و پیشرفت پروژه میدان امام علی (ع) اظهار کرد: پروژه مجتمع تجاری کمر زرین و بازار مجاور آن تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

وی ادامه داد: در زیرزمین میدان امام علی(ع) فضای چند منظوره ساخته شده که تصمیم گیری برای تعیین کاربری آن تا ۱۵ روز آینده نهایی می‌شود.

شهردار اصفهان با بیان این که در جلسه بررسی و پیشرفت پروژه میدان امام علی (ع) مقرر شد افکارسنجی انجام شود تا افراد ذی نفع این میدان نیز نظرات خود را منعکس کنند، بیان کرد: تا پایان سال میدان امام علی(ع)،  با هماهنگی های انجام شده و پیگیری مباحث باقی مانده متحول خواهد شد.

پروژه میدان امام علی (ع) دو سال آینده تکمیل می‌شود

معاون عمران شهری شهردار اصفهان در حاشیه بازدید از پروژه میدان امام علی (ع) اظهارکرد: در نظر داریم با یک برنامه‌ریزی منسجم و رفع مشکلات موجود ظرف دو سال آینده، این پروژه را به بهره برداری برسانیم.

ایرج مظفر تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های اطراف میدان جلوخان مانند بازارهای مختلف آن احداث شده که با رفع مشکل آزادسازی یکی از این پروژه‌ها می‌توانیم میدان جلوخان را در سال آینده احداث کنیم.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه باید برای استفاده از فضای چند منظوره  زیر میدان امام علی (ع) تصمیماتی گرفته شود، افزود: قرار شد در این خصوص کمیته‌ای  تخصصی تشکیل شده و تمام جوانب اقتصادی، اجتماعی و ترافیکی میدان در آن دیده شود تا تصمیم نهایی برای نوع استفاده از فضای ۱۰ هزار مترمربعی زیر میدان گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه پروژه میدان امام علی (ع) در سه فاز اجرا می شود، اضافه کرد: فاز نخست این پروژه شامل مسایل ترافیکی و فاز دوم پروژه شامل میدان امام علی (ع) به طور کامل به اتمام رسیده، فاز سوم نیز که شامل میدان جلوخان و پروژه‌های جانبی آن می شود در حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که ۳۰ درصد باقیمانده با مشکلات آزادسازی مواجه است.

تغییرات پی در پی در نوع کاربری‌ها؛ مهمترین مشکلات میدان

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در حاشیه بازدید از میدان امام گفت: در مجموعه پروژه احیاء میدان امام علی (ع) حدود ۵۲ اثر تاریخی وجود دارد که احیاء آن می توانست از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.

شیرین طغیانی اظهار کرد: اجرای این پروژه از ابتدا با مطالعات لازم انجام نشده و بارگزاری آن در چنین منطقه‌ای با این بافت به شکلی صحیح صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه میدان امام علی (ع) می‌توانست در سالیان گذشته با روش‌های دیگری اجرایی شود تا با دخل و تصرف بیش از حد دارای مشکلات بسیار نشود، تصریح کرد: از جمله این مشکلات می‌توان به سختی‌های بسیار در جابه جایی کسبه این میدان و تغییر کاربری‌ها در طول زمان و در مراحل اجرای این پروژه اشاره کرد به طور مثال مباحث مربوط به تغییرات پی در پی در نوع کاربری زیر میدان که در طول زمان شکل گرفته اجرای آن‌ را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: احیاء آثار تاریخی مانند سراها، تیمچه و موارد تاریخی و فرهنگی موجود دیگر در محدوده میدان امام علی (ع) که کوچک مقیاس نیز هستند می‌توانست به عنوان محرک توسعه قرار گرفته و سبب پیشرفت پروژه احیاء میدان نیز بشود.

طغیانی اظهار امیدواری کرد: با تاکیدات شهردار اصفهان اجرای این پروژه با خطای کمتر ادامه پیدا کرده و دستاوردهای حاصل از اجرای آن در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

گفتنی است؛ این بازدید  پیرو جلسات کارگاهی پروژه های بزرگ شهر اصفهان هر ۱۵ روز یکبار با حضور شهردار اصفهان و مدیران شهری تشکیل می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا