برگزاری همایش مشتریان تولیدکنندۀ لوله و پروفیل و لوله‌های انتقال سیالات در فولاد مبارکه

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

برگزاری همایش مشتریان تولیدکنندۀ لوله و پروفیل و لوله‌های انتقال سیالات در فولاد مبارکه
همایش مشتریان تولیدکنندۀ لولههای فولادی با حضور مدیرعامل و معاونان فولاد مبارکه، رئیس و اعضای هیئتمدیرۀ سندیکای لوله و پروفیل و تولیدکنندگان لولههای قطور و بیش از ۱۸۰ نفر از مدیران و نمایندگان شرکتهای تولید کنندۀ لوله و پروفیل کشور در محل برگزاری همایشهای فولاد مبارکه برگزار شد.

گشایش اعتبار اسنادی (LC) سهماهه برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل
به گزارش خبرنگار فولاد، در این همایش مهندس حمید رضا عظیمیان، مدیر عامل فولاد مبارکه، ضمن خیرمقدم به میهمانان حاضر در همایش گفت: فولاد مبارکه نتیجۀ تصمیم بزرگ و همت تمامی کسانی است  که پس از انقلاب باور داشتند  میتوان در سایۀ همت و تلاش از واردات نزدیک به ۴ میلیون تن فولاد جلوگیری کنیم و ظرفیت فولاد کشور را از ۷۰۰ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۳۱ میلیون تن ظرفیت اسمی نصب شده و ۸ میلیون تن صادرات افزایش دهیم.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و تحریمها با هدف تنگ کردن عرصه بر صنعتگران و مردم از سوی دشمن تدارک دیده شده است، تصریح کرد: مدیران و کارکنان فولاد مبارکه مصمماند تا نگذارند در روند تولید شرکت کوچکترین خللی وارد شود. باید به خاطر داشته باشیم آنچه مهم است حفظ روحیه و اعتمادبهنفس است.
مهندس عظیمیان از ایجاد کارگروه بزرگ بومیسازی صنعت فولاد بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات صورتگرفته یاد و اضافه کرد: باور ما این است که در سرتاسر ایران اسلامی جوانانی هستند که میتوان با استفاده از توان و ظرفیتهای آنها این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: همکاران واحدهای تولیدی و بخش فروش فولاد مبارکه این اطمینان خاطر را به تولیدکنندگان لوله و پروفیل خواهند داد تا نگذارند وقفهای در روند تحویل محصول به مشتریان ایجاد شود.
وی در ادامه از گشایش اعتبار اسنادی (LC) سهماهه برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل از سوی فولاد مبارکه خبر داد و گفت: باید اذعان کنیم که فولاد مبارکه نیز با کاهش تعداد  دفعات حضور در تالار   بورس کالا و کاهش نوسانات قیمت  موافق است و لازم است در این خصوص با مسئولین مربوطه، از جمله بورس کالا   رایزنی شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: در جلسۀ پرسش و پاسخ این همایش و در تمام طول سال، مدیران و کارشناسان فولاد مبارکه آمادهاند تا از دیدگاههای تمامی اعضای محترم سندیکا در راستای بهبود وضعیت و همکاری هرچه بیشتر بهرهمند شوند.
در حال حاضر ۲۵ درصد محصولات فولاد مبارکه به صنعت لوله و پروفیل اختصاص دارد
به گزارش خبرنگار فولاد، در بخش دیگری از این همایش محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه حضور اعضای سندیکای لوله و پروفیل در فولاد مبارکه را فتح بابی برای افزایش تعامل، همکاری و همافزایی هرچه بیشتر دانست و گفت: بدون شک این همایش کمک خواهد کرد تا با گفتمان رودررو به تحکیم بیشازپیش فضاهای همدلی بپردازیم و در نهایت ضمن تأمین اشتغال پایدار در کشور، نیاز حداکثری مصرفکنندگان نیز تأمین شود.
وی ضمن ارائۀ گزارشی از عملکرد و برنامههای آتی شرکت، از فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین دستاورد صنعتی کشور بعد از انقلاب اسلامی یاد و تصریح کرد: میزان تولید فولاد خام کشور از حدود ۷۰۰ هزار تن در سال ۱۳۵۶ به ۲۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. به همین نسبت ازنظر رتبهبندی نیز رتبۀ ایران در بازۀ زمانی مذکور از جایگاه ۳۵ به ۱۰ صعود کرده و برای سال ۱۴۰۴ نیز با ایجاد ظرفیت ۵۵ میلیون تن، دستیابی به جایگاه هفتم و تبدیل شدن به صادرکنندۀ بزرگ را برای خود هدفگذاری کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان سرانۀ مصرف فولاد در کشور گفت: سرانۀ مصرف فولاد در کشور ما با ۲۳۵ کیلوگرم به ازای هر نفر از متوسط جهانی که ۲۱۰ کیلوگرم است بالاتر است و باید به خاطر داشته باشیم ارتقای این مقدار میتواند به رشد فزایندۀ صنعت و توسعه کشور کمک کند.
اکبری با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شاهد رشد ظرفیت مازاد بهویژه در بخش تختال و در برخی مواقع محصولات نهایی بودهایم گفت: در سالهای ۹۶ و ۹۷ روند صادرات ایران با ۸ میلیون تن به اوج رسید.
بخش بعدی سخنان اکبری به زنجیرۀ تولید و مشتریان و تأمینکنندگان فولاد مبارکه اختصاص داشت. وی در این زمینه گفت: در صنایع بالادستی فولاد مبارکه حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تأمینکننده مشغول ارائۀ خدمات و تأمین مواد اولیه و مصرفی این شرکت هستند و در پاییندست نیز نزدیک به ۴ هزار کارخانۀ بزرگ و کوچک از محصولات فولاد مبارکه بهطور مستقیم و غیرمستقیم استفاده میکنند. این مهم گویای نقش فولاد مبارکه و صنایع تکمیلی در کشور است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در گروه فولاد مبارکه بهطور مستقیم و غیرمستقیم ۳۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و فولاد مبارکه امروز به وسعت ایران در اقصی نقاط کشور گسترده شده است.
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در ادامه گفت: طی چهار سال اخیر بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در زمینه توسعۀ گروه فولاد مبارکه سرمایهگذاری شده که نتیجۀ آن افزایش ظرفیت فولاد کشور، اشتغالزایی، جلوگیری از واردات و افزایش توان صادراتی کشور بوده است.
وی کاهش مصرف آب علیرغم افزایش تولید را یکی دیگر از دستاوردهای این شرکت طی سالهای اخیر اعلام و با بیان اینکه امروز الگوی مصرف آب در فولاد مبارکه به یک الگوی جهانی تبدیل شده اظهار کرد: با انجام اقدامات اساسی در بازچرخانی آب در سیکل تولید و اجرای پروژههای متعدد، در حال حاضر مصرف آب در فولاد مبارکه  از  ۱۶٫۶ مترمکعب بر تن تولید در سال ۱۳۷۰ به ۲٫۷ مترمکعب کاهش یافته؛ این در حالی است که میزان تولید این شرکت از ۲٫۴ به ۶٫۷ میلیون تن افزایش یافته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی کشور در حوزۀ فولاد گفت: همزمان با افزایش ظرفیت فولاد کشور و متأسفانه به دلیل کاهش مصرف در داخل طی چند سال اخیر، شاهد افزایش صادرات بودیم.
وی در خصوص وضعیت تولید و عرضۀ محصولات فولاد مبارکه تصریح کرد: در حال حاضر تولید فولاد خام در گروه فولاد مبارکه ۹٫۵ میلیون تن است که بنا بر برنامهریزیهای صورتگرفته مقرر است این گروه با حفظ سهم ۵۰ درصدی خود در تولید فولاد کشور، در سال ۱۴۰۴  با تحقق افزایش ظرفیت ۱٫۵ میلیون تنی در شرکت فولاد هرمزگان، به بار نشستن واحد یکمیلیون تنی فولاد سفیددشت و همچنین با ایجاد واحدهای جدید در جنوب کشور این ظرفیت را به ۲۵ میلیون تن افزایش دهد.
اکبری در ادامۀ سخنان خود به میزان فروش داخلی و صادراتی فولاد مبارکه اشاره و در این خصوص گفت: در دهماهۀ سال جاری با فروش۴ میلیون و ۸۰۹ هزار تن محصول، ۸۶ درصد از فروش گروه فولاد مبارکه به بازارهای داخلی و ۷۵۵ هزار تن یا ۱۴ درصد به بازارهای صادراتی اختصاص یافته است. از کل محصول عرضهشده به بازارهای داخلی در بازۀ زمانی مذکور ۶۹ درصد محصولات گرم، ۱۸ درصد محصولات سرد، ۱۰ درصد تختال و ۴ درصد محصولات پوششدار بوده است. آمارها نشان میدهد مقدار فروش محصولات فولاد مبارکه در داخل کشور در بخشهای مختلف نسبتبه بازارهای جهانی از همخوانی خاصی برخوردار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد محصولات فولاد مبارکه به صنعت لوله و پروفیل، ۱۵ درصد به صنایع تکمیلی، ۱۴ درصد به صادرات، ۱۱ درصد به سایر صنایع، ۱۰ درصد به صنعت حملونقل، ۹ درصد به سازههای فلزی، ۸ درصد به مراکز خردهفروشی، ۴ درصد به لولههای انتقال نفت و سیالات و در نهایت به صنایع بستهبندی و لوازمخانگی هرکدام ۲ درصد اختصاص یافته است.
وی گفت: مقایسۀ روند تحویل محصولات فولاد مبارکه به صنعت لوله و پروفیل نشان میدهد طی ۱۰ ماه اخیر با رشد ۱۰۸ درصدی نسبتبه مدت مشابه سال ۱۳۹۴، میزان تحویل محصول به این صنعت از ۶۸۸ هزار تن به ۱ میلیون و ۴۳۰ هزار تن افزایش یافته است و این امر نقش قابلملاحظهای در کاهش واردات داشته است.
برگــــــزاری چنیـــــن همایـــشهایی نمــــــادی از مشتریمداری است
این گزارش حاکی است در ادامۀ این همایش امیرحسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از فولاد مبارکه به دلیل برگزاری این همایش گفت: طی چهل سالی که از عمر انقلاب اسلامی میگذرد، ظرفیت اسمی فولاد کشور از ۷۰۰ هزار تن به حدود ۳۱ میلیون تن افزایش یافته و بهطور همزمان ظرفیت اسمی لوله و پروفیل از حدود ۷۰۰ تن به بیش از ۱۸ میلیون تن رسیده است.
وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه فولاد مبارکه تولید نیمی از فولاد کشور را عهدهدار است اظهار امیدواری کرد گروه فولاد مبارکه بتواند تا سال ۱۴۰۴ این سهم ۵۰ درصدی را همچنان حفظ کند.
وی از افزایش ظرفیتهای ایجادشده در صنعت فولاد کشور بهعنوان یکی از دو بال موردنیاز برای توسعۀ هدفمند یاد و اضافه کرد: بال دوم احساس خشنودی و رضایتمندی مشتری و مصرفکننده است که باید بیشازپیش مورد توجه قرار گیرد.
وی از توجه بیشتر به زنجیرۀ ارزش صنایع تکمیلی بهعنوان یکی دیگر از راهکارهای ایجاد این رضایتمندی نام برد و اضافه کرد: باید با همکاری هم و در چنین همایشهایی که نمادی از مشتریمداری است به دنبال یافتن راهکارهای مناسبی برای این مباحث باشیم.
این همایش فرصت خوبی برای تحکیم روابط فولاد مبارکه و سندیکاست
به گزارش خبرنگار فولاد، در ادامۀ این همایش، امرالله زمانی رئیس هیئتمدیرۀ سندیکای لوله و پروفیل هم طی سخنانی گفت: شرکت فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکنندۀ فولاد کشور و مایۀ افتخار همۀ ایرانیان است و این همایش فرصت بسیار خوبی است تا ضمن حضور پرشور شرکتکنندگان در همایش، شاهد تحکیم روابط فولاد مبارکه و سندیکا باشیم.
وی ضمن اشاره به برخی انتظارات و مشکلات صنعت لوله و پروفیل و با بیان اینکه در صنعت لوله و پروفیل نیز ۲۰۰ هزار نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم مشغول فعالیتاند، گفت: همگرایی هرچه بیشتر بین فولاد مبارکه و صنعت لوله و پروفیل میتواند نتایج بهتری به بار آورد.
گفتنی است در بخش پایانی این همایش، جلسۀ پرسش و پاسخ برگزار شد و معاونان فروش و بازاریابی و بهرهبرداری فولاد مبارکه به سؤالات شرکتکنندگان پاسخ دادند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا