بیشترین آمار اشتغال سال ۹۷ در بخش خدمات ثبت شد

ارک خبر- طبق آمار منتشر شده، در بهار سال گذشته بخش کشاروزی سهم ۱۸.۶ درصدی، صنعت ۳۱.۸ درصدی و خدمات سهم ۴۹.۶ درصدی را از آن خود کرده است.
بیشترین آماراشتغال سال ۹۷ در بخش خدمات ثبت شدبه گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در زمینه نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار برای جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ مقایسه شده که بر این اساس تغییرات محسوسی در سه نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بین دو سال مذکور گزارش نشده است.

نگاه کلی به آمار نشان می‌دهد نسبت اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات با حدود ١٧,۵ درصد، ٣٢درصد و ۵٠درصد دارای تغییر محسوسی نبوده و در کنار آن تغییرات این سه شاخص بازار کار طی فصول مختلف در دو سال در یک سطح گزارش شده است.

نسبت اشتغال در فصل بهار ١٣٩٧ و فصل تابستان ١٣٩۶ دارای بیشترین سهم در طی سال بوده و نرخ بیکاری در پاییز ١٣٩٧ با ١١.٧ درصد و در تابستان ١٣٩۶ با ١١.۵ درصد دارای کمترین نرخ در بین فصول بوده است.

بیشتر بخوانید: سایه روشن میزان تورم در جامعه/تورم ۳۰.۶ درصدی چقدر با واقعیت زندگی مردم مطابقت دارد؟

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان دارای بیشترین و در فصل زمستان دارای کمترین رقم در طی هر دو سال بوده، در حالی که سهم بخش خدمات در فصل زمستان دارای بیشترین سهم در طی فصول دو سال بوده است.

سهم اشتغال در بخش صنعت در نیمه دوم سال در هر دو سال نسبت به نیمه اول سال بیشتر بوده است.

بررسی دقیق‌تر این آمار برای سال گذشته نشان می‌دهد، نرخ مشارکت نیروی کار در سال گذشته در فصل بهار ۴۰.۵ درصد بوده که در فصل تابستان با افزایش به ۴۰.۹ درصد رسیده، در فصل پاییز با بازگشت به روند قبلی خود عدد ۴۰.۵ درصد را از آن خود کرد و در آخرین فصل از سال ۳۹.۵ درصد محاسبه شده است.

بنا بر این آمار به صورت میانگین نرخ مشارکت در سال ۱۳۹۷ رقم ۴۰.۵ درصد اعلام شده است.

نسبت اشتغال در سه ماهه نخست سال گذشته ۳۶.۱ درصد گزارش شد، این رقم در تابستان به سطح ۳۵.۹ درصد اعلام شد، در ادامه و در فصل پاییز نسبت اشتغال افت اندکی داشت و به رقم ۳۵.۷ درصد را از آن خود کرد و در ادامه این روند در سه ماهه آخر سال گذشته نسبت اشتغال به ۳۴.۷ درصد را از آن خود کرد.

بنا بر این آمار میانگین نسبت اشتغال در سال گذشته ۳۵.۳ درصد ثبت شده است.

آمار نرخ بیکاری نیز در فصول مختلف سال گذشته در بازه ۱۱.۷ تا ۱۲.۲ درصد در نوسان بوده به گونه‌ای که در فصل بهار این رقم در ۱۲.۱ درصد ثبت شده، در فصل تابستان به رقم ۱۲.۲ درصد رسیده، نرخ بیکاری در سومین فصل از سال با کاهش به رقم ۱۱.۷ درصد رسید و در آخرین فصل از سال با بازگشت به سطح ۱۲.۱ درصد سبب آن شد که میانگین نرخ بیکاری در رقم ۱۱.۹ درصد بایستد.

در دسته بندی سطح اشتغال در ۳ گروه کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم بندی شده که در بهار سال گذشته بخش کشاروزی سهم ۱۸.۶ درصدی، صنعت ۳۱.۸ درصدی و خدمات سهم ۴۹.۶ درصدی را از آن خود کرده است.

در فصل تابستان آمار‌ها با تغییر جزئی همراه بوده به گونه‌ای که حوزه کشاورزی سهم ۱۸.۹ درصد، صنعت سهم ۳۱.۷ درصدی و بخش خدمات سهم ۴۹.۴ درصدی را به خود اختصاص داده است.

در پاییز تقسیم بندی‌ها به این صورت بوده که بخش کشاورزی سهم ۱۷.۱ درصدی، بخش صنعت سهم ۳۲.۹ درصدی و بخش خدمات رقم ۵۰ درصدی را به دست آورده است؛ و در نهایت در فصل زمستان سهم اشتغال در بخش کشاورزی ۱۵.۲ درصد، صنعت ۳۲.۹ درصد و بخش خدمات رقم ۵۱.۹ درصد داشته است.

این آمار در شرایطی است که میانگین نرخ مشارکت در سال ۱۳۹۶ در حدود ۴۰.۱ درصد، میانگین نسبت اشتغال ۳۵.۳ درصد و میانگین نرخ بیکاری ۱۱.۹ درصد ثبت شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا