هک مغز انسان برای بازسازی تصاویر ذهنی افراد

محققان کدی در مغز انسان را رمزگشایی کرده اند که فرد به کمک آن چهره افراد را به خاطر می سپارد. آنها با استفاده از اطلاعات موجود در مغز انسان چهره را بازسازی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان به تازگی کدی در مغز انسان را رمزگشایی کرده اند که فرد از آن کد برای شناسایی تصاویر استفاده می کند. به طور معمول انسان براساس ویژگی های کلیدی که از صورت افراد به خاطر می سپارد، هنگام ملاقات آنها را شناسایی می کند.

در همین راستا محققان دانشگاه گلاسگو تحقیقاتی انجام دادند. آنها سعی کردند با توجه به خاطره ای که افراد از چهره همکارانشان دارند، صورت های دیجیتالی بسازند.

طی پژوهشی، آنها تصاویر ۴ نفر از همکاران را به ۱۴ شرکت کننده نشان دادند (این ۱۴ نفر نیز از اعضای دانشگاه بودند). در مرحله بعد آنها سعی کردند ویژگی های خاصی از صورت ۴ نفر را تعیین کنند که شرکت کنندگان با استفاده از آنها خاطره همکارشان را در ذهنشان حفظ کرده بودند.

داوطلبان به طور مداوم خاطره خود از صورت ۴ فرد واقعی را با تصاویر ۶ نفر که به طور دیجیتالی تولید شده بود، مقایسه کردند.

در مرحله بعد شرکت کنندگان تصاویری که به طور دیجیتالی تولید شده بودند و شبیه خاطره آنها از چهره افراد واقعی بود را براساس میزان مشابهت رده بندی کردند.

سپس محققان با استفاده از مهندسی معکوس ویژگی‌هایی را مشخص کردند که برای شناسایی چهره افراد از آنها استفاده شده بود.

در نهایت آنها از این مدل برای آزمایش صحت نتایج خود استفاده کردند. آنها از شرکت کنندگان درخواست کردند تا میزان شباهت میان خاطره خود از چهره‌های آشنا با صورت های تصادفی تولید شده توسط مدل را ارزیابی کنند.

محققان با کمک این اطلاعات چهره هایی کاملاً جدید تولید کردند. هم اکنون می توان این فرایند را برای تولید چهره های بسیار واقعی برای بازی های رایانه ای استفاده کرد.

علاوه برآن این یافته ها را می توان برای بازسازی چهره هایی استفاده کرد که توسط شاهدان در جنایات مختلف توضیح داده می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا