مرکز آمار نرخ تورم آذرماه را ۴۰ درصد اعلام کرد

مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در آذرماه ١٣٩٨ را برابر با ۴۰ درصد اعلام کرد که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٩.۶ درصد برای دهک نخست تا ۴١.۶ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

به گزارش روز چهارشنبه مرکز آمار،‌ نرخ تورم کل کشور در آذر ١٣٩٨ برابر ۴٠ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٩.۶ درصد برای دهک اول تا ۴١.۶ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز بین ۵١.١ درصد برای دهک اول تا ۵٨.۴ درصد برای دهک دهم است و در باره  گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٩.٨ درصد برای دهک اول تا ٣٧.٧ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به دو درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢ درصد) بدون تغییر بوده و فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.۶ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا