فرماندار اصفهان تأکید کرد: نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی باید قوانین و مقررات را با دقت و جدیت رعایت کنند

فرماندار اصفهان تأکید کرد: نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی باید قوانین و مقررات را با دقت و جدیت رعایت کنند


فرماندار اصفهان اظهار داشت: نمایندگان فرماندار وظیفه مهم و حساسی را در شعب اخذ رأی برعهده دارند.
به گزارش ارک خبر، حسین سیستانی معاون استاندار و فرماندار اصفهان در جلسه ای با رابطین فرماندار در ستادهای انتخاباتی ۱۹گانه شهر اصفهان و بخش مرکزی، با اشاره به اهمیت و حساسیت نقش و جایگاه نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی، اظهار داشت: نمایندگان فرماندار وظیفه مهم و حساسی را در شعب اخذ رأی برعهده دارند و انتظار داریم که آنها با قدرت، علم و اطلاع از مسئولیت ها و تسلط بر مسائل و موضوعات مختلف بتوانند کنترل و اداره امور را به دست گیرند. فرماندار اصفهان با تأکید بر اینکه نماینده فرماندار باید قوانین و مقررات را با جدیت رعایت کند، افزود: رابط فرماندار باید مطالعه کامل و جامعی از قوانین انتخابات داشته باشد و مر قانون را بادقت و جدیت رعایت کنند. سیستانی تأکید کرد: شعب اخذ رأی باید از آنچنان امنیتی برخوردار باشند که شهروندان از رأی خود مطمئن بوده و مسئولیت اصلی و نهایی این امر برعهده نماینده فرماندار است. وی افزود: همه اعضای شعب اخذ رأی باید با نماینده فرماندار هماهنگ و همراه باشند. سیستانی به نقش کلیدی آموزش و پرورش در برگزاری انتخابات، اشاره کرد و گفت: بیشترین ظرفیت برای انجام فعالیت های انتخاباتی در آموزش و پرورش است که بحمد ا… تاکنون هماهنگی و همکاری لازم را داشته اند و اقدامات آنان شایسته تقدیر است. فرماندار اصفهان تصریح کرد: ما باید از تجربیات و نقطه نظرات مجریان انتخابات های قبلی و نقاط ضعف و قوت برنامه ریزی های انجام شده، استفاده کنیم تا به همگرایی فکری و نظری مثبتی در برگزاری انتخابات پیش رو دست یابیم.
تعداد بازدید:

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا