۵۴ درصد حجم سدهای کشور پر از آب است

پرشدگی سدهای کشور در بهمن ماه به ۵۴ درصد رسیده که نسبت به دی ماه از رشدی یک درصدی برخودار شده است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور تا ۲۵ بهمن ماه در حالی به رقم ۲۷ میلیارد و ۲۳ میلیون متر مکعب رسیده که این میزان پارسال ۳۰ میلیارد و ۶۱ میلیون متر مکعب بوده که حکایت از منفی بودن حجم ذخیره آب در سدها است.

ظرفیت کل سدهای کشور بر اساس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب است.

کل آب ورودی به سدها در سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه امسال تا پایان شهریورماه ۹۹) در حالی ۱۴ میلیارد و چهار میلیون متر مکعب گزارش شده که پارسال در همین بازه زمانی ۲۴ میلیارد و ۵۷ میلیون مترمکعب ورودی داشتند که نشان از کاهش ورودی سدها با وجود افزایش بارش‌ها در کشور است.

میزان خروجی آب از سدها در بهمن ماه درحالی به ۱۵ میلیارد و ۴۸ میلیون متر مکعب رسید و این درحالی است که پارسال ۱۳ میلیارد و ۹۹ میلیون متر مکعب خروجی آب از سد ها بوده که بیانگر افزایش میزان آمادگی آنها برای روبه رو شدن با سیلاب های احتمالی است.

اکنون میزان بارش های کشور به ۱۵۸.۹ میلیمتر رسیده که نسبت به پارسال با بارش  ۱۸۳.۶ میلیمتری از رشد منفی برخودار شده که این نشان دهنده چرایی کاهش حجم ورودی به سدها است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا