کاهش آب‌های زیرزمینی در آذربایجان‌شرقی

 رییس جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و شور شدن برخی از اراضی زراعی و باغی استان، گفت: مرکز تحقیقات باید با موقعیت شناسی، تشخیص زمینه‌های تحقیق و معرفی ارقام سازگار با شرایط موجود، در جهت شناسایی و حل و فصل معضلات و مشکلات پیشرو گام بردارد.

اکبر فتحی روز یکشنبه در جلسه شورای تحقیقات بخش کشاورزی و منابع طبیعی اظهار کرد: تمام فعالیت های بخش کشاورزی از جمله فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات استان در امر تولید نمود عینی پیدا می کند.

وی افزود: فعالیت زیربخش های مختلف کشاورزی اعم از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی همه در راستای توسعه پایدار و افزایش تولید محصولات کشاورزی قرار دارد.  

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه باید نسبت به شرایط موجود تصمیم گیری کنیم، گفت: شرایط دگرگون شده و طبیعت خواه ناخواه تاثیر خود را برجا می گذارد از این رو باید با شرایط فعلی خودمان را تطبیق دهیم.

وی با اشاره به فلسفه وجودی و حضوری شورای پژوهش، خاطرنشان کرد: واحد اجرایی با در نظرگرفتن شرایط جوی جدید استان و محدودیت منابع آب و خاک، باید با تامین نیازهای تحقیقاتی تقاضامحور و معرفی ارقام جدید محصولات زراعی و باغی منطبق با اقلیم منطقه، اقدام موثری در راستای افزایش و توسعه فعالیت های کشاورزی انجام دهد. 

فتحی افزود: اعتبارات مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد که با مشخص شدن موضوع تحقیق، یک درصد کل اعتبارات استان به صورت یک جا در اختیار مراکز تحقیقاتی گذاشته می شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: واحدهای اجرایی اعم از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ، اداره کل امور عشایر، معاونت بهبود تولیدات گیاهی، معاونت بهبود تولیدات دامی باید با مشخص کردن برنامه های اقتصادی و پژوهشی خود و اعلام آن به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، نتایج حاصله را مطالبه و مورد بهره برداری قرار دهند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا