هزینه های درمان و بستری بیماری کرونا

کرونا گران تمام می شود

پایگاه خبری ارک خبر- بیماری هزار چهره کرونا که هر روز خود را با علایمی متفاوت نشان می دهد برای بیمار و خانواده اش لیست بلند بالایی از هزینه ها در پی  دارد.

هزینه ها در نقاط مختلف و با توجه شدت و پیشرفت بیماری متفاوت است. این در حالی است که هیچ داروی قطعی وجود ندارد و تمام دارو ها فقط نقش حمایتی دارند نه درمانی. قیمت برخی دارو ها کمیاب گاهی از ۲۰ میلیون تومن هم می گذرد.

تست کرونا بین ۳۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان هزینه دارد. که وزارت بهداشت در تلاش است با تولید کیت داخلی این قیمت را به حداقل ممکن برساند و بیماران باید توجه داشته باشند که تست کرونا شامل لیست بیمه تکمیلی نیست.

هزینه های بستری بیماران بین ۱۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان می باشد. در بیمارستان های خصوصی حداقل هزینه ۳۵ میلیون عنوان شده است که حداکثر مشخصی ندارد. این در حالی است هزینه های ماسک، دستکش و الکل دوران بستری و قرنطینه از ۶ میلیون تومان هم تجاوز می کند.

دکمه بازگشت به بالا