در همایش روز خبرنگار

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

شورا و شهرداری تبریز در بند قیودات کرونا، برای تقدیر از روز خبرنگار، جلسه ای با تعداد محدودی از اهالی مطبوعات و صدا و سیما برگزارکرد.

جای شکرش فی المجلس با چند بار کف زدن پر شد. البته  در باره معنا و  ارزش  سنتی کف زدن، سرفرصتی دیگر می توان نوشت.

– نگارنده به لطف بیش از ۳۰  سال کار مطبوعاتی با پیشنهاد عده ای از همکاران حاضر ، مجبور به بیان نکات زیر  شدم: سپاس از فراموش نشدن روز ظاهراً مهم خبرنگار.

– درخواست تسریع پرداخت وجه جزئی بدهی معوقه شهرداری  به روزنامه ارک.

– لزوم  مساعدت و کمک مالی به مردمی که امروزه  تحت تأثیر کرونا بیکار و نیازمند شده اند.

– قبول دعوت وزارت ارشاد به یکسان سازی‌مسیر(توزیع آگهی های مؤسسات دولتی و بخش عمومی ابلاغی از طریق ارشاد ) .

توضیح اینکه مورد مذکور، جز وظایف  شهرداری ها می باشد. و در آمد شهرداری ها از مردم شهر تامین می شود. همچنین، اهمیت هزینه کرد به مردم بحران زده  نبایدکمتر از هزینه های امور شهری  باشد. شرایط روز  ایجاب می کند که ترازوی توزیع اعتبارات و بودجه دوران صلح و آرامش، اصولا باید از بعضی جهات متفاوت و منعطف تر باشد.

اما در خصوص کمک های شهرداری به مؤسسات فرهنگی از جمله مطبوعات، باید گفت که  قانون گزاران پیش بینی های  قابل توجهی کرده وبه شهرداری  وظایفی نیز معین کرده اند. و علی الظاهر وظایف شهرداریها در مورد همکاری  با مطبوعات و سفارش چاپ آگهی ها، از اینگونه پیش بینی ها ناشی می شود. این باور قوت می گیرد که قانون گزاران یا آیین نامه نویسان، بدینطریق  سهمیه مطبوعات از در آمدهای شهرداری را  مقرر و مصوب کرده اند. زیرا معتقد بوده اند که توزیع کمک های شهرداری به مطبوعات باید از ضوابط و شفافیت مشخصی برخوردار باشد. بهرطریق، همایش مورد بحث، فرصت مغتنمی بوده و قرار شد در شکل دیگری از نشست های نوبتی تکرار شود. مضافاً اینکه تعداد دیگری از دعوت شده ها و دعوت کنندگان صحبت های قابل توجه ومفیدی کردند که انشاالله در سایر نشریات حاضر در جلسه منعکس می شود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا