پاسخ وزارت بهداشت به حاشیه های آزمون گواهینامه دستیاری

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره فضاسازی های اخیر پیرامون آزمون گواهینامه دستیاران تخصصی پاسخ داد.

به گزارش ارک خبربه نقل از وزارت بهداشت، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در بیانیه ای به موضوع حاشیه های اخیر با موضوع «ابطال آزمون گواهینامه و دستیاری سال ۹۸ از سوی دیوان عدالت اداری» واکنش نشان داده است.

در این بیانیه آمده است: «در روزهای حساس کنونی که جمع زیادی از دستیاران خود را برای حضور در امتحان گواهینامه و دانشنامه آماده می کنند، پیامی در فضای مجازی پراکنده شده است که آرامش روانی ایشان را به هم می زند و صرفا برای حفظ آرامش این همکاران ساعی لازم است به مواردی توجه شود.

در سال گذشته همانند دوره های قبل اعتراضاتی از سوی تعدادی دستیار به امتحان وارد شد که بعد از بررسی های گسترده، اعتراض ایشان وارد دانسته نشد. با توجه به قانع نشدن ایشان، اعتراض ایشان به دیوان عدالت اداری واصل و بررسی آغاز شد که هنوز مراحل دادرسی انجام نشده است. لذا رای صادره که در فضاهای مجازی منتشر شده است، رای اولیه ای است که چند ماه قبل صادر شده و پس از آن وزارت بهداشت مستندات قوی را به دیوان ارایه کرده که قطعا در رای تجدید نظر تاثیرگذار خواهد بود.

مورد شکایت تعداد بسیار محدودی از دستیاران سال گذشته در یک رشته تخصصی بوده است و لذا ابطال کل امتحان نه توجیه قانونی دارد و نه امکان پذیر است چراکه دانش آموختگان در سطح کشور به فعالیت حرفه ای مشغول هستند و برگزاری امتحان مجدد از همه ایشان به لحاظ این که اعتراضی به آزمون خود نداشته اند موضوعیتی نخواهد داشت.

طرح موضوع در زمان حاضر و درست قبل از امتحان امسال و منتشر کردن متنی که مربوط به ماهها قبل است قطعا یک بازی رسانه ای است و اهداف خاصی را دنبال می کند.

بر این اساس توصیه اکید معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دستیاران، حفظ آرامش خاطر کامل و تمرکز بر آمادگی لازم برای شرکت در یک امتحان سالم و بی حاشیه است.»

به گزارش مهر، پیامی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن آمده است «دیوان عدالت اداری به استناد گزارش محرمانه سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قانونی کشور، آزمون ارتقا و گواهینامه سال ۹۸ را ابطال کرده و نتیجه آزمون (اعم از قبولین و مردودین) تمامی افرادی که در آزمون شرکت کرده بودند، باطل شد.

همچنین تمامی نمرات کسب شده در آزمون سال ۹۸ از درجه اعتبار ساقط شد. تمامی بخشنامه های وزارت بهداشت که به آزمون سال گذشته استناد می کرد(حدنصاب گواهینامه و شروع زودهنگام طرح و معاف شدن از آزمون گواهینامه امسال و…) کان لم یکن شد و در این حکم وزارت بهداشت موظف به برگزاری مجدد آزمون سال گذشته شده است.»

دکمه بازگشت به بالا