تاثیر حذف پول نفت از بودجه* نوشته محمد اشراقی

 

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

بیژن زنگنه، وزیرنفت، اخیرا گفته که پول نفت نباید وارد بودجه شود.

این نظر خوبی است که سالها است مطرح می باشد.

در این زمینه بعضی ها می گویند اگر نفت نبود،  ایران می توانست با استفاده از سایر امکانات بالقوه خود به یک کشور دارای ثروت و قدرت بزرگ تبدیل شود.

در عین حال برخی نیز  اظهار می دارند که اگر نفت نبود، ایران نیز مثل افغانستان یا سایر کشورهای بدون نفت  متوسط الحال یا کم رمق، تعریفی نداشت.

برای توفیق و شکست کشورهای دارای نفت و یا  بدون نفت شروط دیگری نیز لازم است.

اگر تاثیر نفت در اقتصاد ایران بررسی شود، می توان گفت که عوامل لازم برای  توزیع عادلانه ثروت،
فقر زدائی، کاهش شکاف های طبقاتی،
ایجاد اعتدال در شیوه زندگی مردم، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت نیروی ارزشمند انسانی  نا کار آمد بوده اند.

بهر طریق با  گفته های مربوط به نبود نفت درایران  و یا نظریه اخیر وزیر نفت در مورد لزوم حذف نفت از بودجه کشور، می توان حدث زد که در غیبت پول نفت در بودجه کشور، امید زیادی به بهبود
آسیب های اجتماعی یاد شده، در آینده نزدیک نباید داشت.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا