نقش مطبوعات در اوضاع کشور* نوشته محمد اشراقی

 

 

 

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

درادبیات سیاسی،  مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می نامند.

این تعبیر واقعی است، اما  در جوامع مختلف از نظر آزادی  و معیار های دموکراتیک با تفاوت هائی  خود نمایی می کند. 

کشورهای نادری در دنیا وجود دارند که رسانه های جمعی از جمله مطبوعات به معنای واقعی کلمه آزادند. یعنی خبرنگار و نویسنده با آزادی می تواند آنچه را که از اوضاع محیط دریافت می کند، پردازش و به محیط برگرداند. محیط یعنی مردم و مسئولین نیز ظرفیت پذیرش مطالب دریافتی از خبرنگار و نویسنده را دارا می باشند. 

در جوامع دارای جریان آزاد افکار و اطلاعات مؤثر، نوعی آزادی طبیعی فردی و جمعی وجود دارد  که تبادل آزاد افکار و اطلاعات بین آحاد و گروه های جامعه را فراهم می سازد.

اگر افکار و عقاید را مواد اولیه تولیدات فکری از جمله کتب، مطبوعات را تولیدات رسانه ای فرض کنیم، مسیر های پردازش،  آماده سازی، تولید   و توزیع محصولات فکری در جامعه باید روند مطلوب و آزادی را طی نمایند.  یعنی هیچکدام از مراحل یاد شده نباید با هیچگونه مشکل و محدویت روبرو شوند.

البته برای ارزیابی تولیدات فکری هم ضوابط کنترلی معقولی می توان  تصور وتعبیه نمود.این محدودیت ها نباید تعامل و تبادل آزاد افکار را با تنگنا و هزینه های غیر قابل تحمل مواجه سازد. 

محدودیت ها و تنگناهای مؤثر روند تفکر و تعقل، صاحبان  فکر و عقل در جامعه و نتیجتا جریان فکر وعقل را با مشکلات جدی  و  رکود و خلا مبتلا     می کند.

وجود رکود وخلا نیروی تفکر و تعقل مردم و جامعه را دچار فقر ذهنی و در نهایت گرفتار آسیب های مهم عقب ماندگی و انحطاط می نماید. 

عکس قضیه هم صادق است.  یعنی اگر تفکر و تعقل در آحاد مردم و مسئولان،  اجازه،  جسارت و توانائی اظهار فکر،  عقید و ابتکارداشته باشند،  قوای فکری و عقلی جامعه جان می گیرد و به سوی فعالیت بیشتر و سریعتر حرکت می کند. 

اگر با تفکر،تعقل و تولیدات فکری و عقلی در مطبوعات،کتب و رسانه های فردی و جمعی با سعه صدر و ظرفیت و تحمل  برخورد شوند،  عقل جمعی جامعه شکل می گیرد و سامان می یابد. دراین صورت  دیگر صاحبان فکر و عقیده،  خودی،  مصلح ومفید و تولیدات فکری و عقلی نیز ارزش والای  واقعی پیدا می کنند. 

بدینطریق مطبوعات و رسانه ها به وسایل ارتباط مردم با یکدیگر و مردم با مدیران جامعه و اهرم هدایت مردم توسط متفکرین و عقلا و مدیران جامعه تبدیل می گردند. 

باور این است که وظایف و رسالت مطبوعات  و رسانه ها در محیط های آزاد تحقق می یابد. 

 

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
b\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}



۲۸۱
۱

۷۵۶۰۰۰۰
۱۰۶۹۲۰۰۰

۳۵۹۴۱۰
۲۵۹
۲۶۱
۲۵۷
۲۷۶
۲۶۲
۲۷۹
۱
۰“““““““““““
۵
۱
۱
۲۸۵


۲۸۲
۱
False
۰
۰
۰
۰









۳۰۴۸۰۰
۲۴۳
True
۱۲۸
۷۷
۲۵۵
۳۱۷۵
۳۱۷۵
۷۰
True
True
True
True
True


۲۷۸

۱۳۴۲۱۷۷۲۸



۱


۳
-۹۹۹۹۹۹۶٫۰۰۰۰۰۰
-۹۹۹۹۹۹۶٫۰۰۰۰۰۰




۸

Empty

۱۶۷۱۱۶۸۰


۵۲۴۷۹


۲۶۳۶۷


۱۳۴۲۱۷۷۲


۱۶۷۳۷۷۹۲


۱۳۳۸۲۵۰۲


۱۶۷۷۷۲۱۵


Bluebird




۲۲۸۵۸۵۷۵
۲۲۸۵۲۹۵۰

(`@““““`
۲۶۶
۲۶۳
۵

۱۱۰۱۸۳۷۷۵
۱۱۰۱۷۸۱۵۰


نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا