پیگیری مشکلات تولیدکنندگان مصنوعات وزیورآلات نقره درجلسه کارشناسی کمیسیون گردشگری و برند

کمیسیون گردشگری وبرند اتاق بازرگانی اصفهان با هدف احصاء مشکلات صنایع دستی اصفهان وارایه راهکارهای پیشنهادی رفع این معضلات وطرح در جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان، اقدام به برگزاری نشستی در این رابطه نمود.

به گزارش ارک خبر:در این جلسه که درمحل اتاق بازرگانی اصفهان برگزارشد،رئیس اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان تعیین نماینده بانک مرکزی دراصفهان وافزایش میزان اختیارات این نماینده از سوی بانک مرکزی را درکمک به رفع مشکلات فعالان صنایع دستی خصوصا درحوزه طلا ونقره حایز اهمیت دانست.
عباس شیردل، فروش کنسانتره فلزات گرانبها به تولید کنندگان وصادرکنندگان ایرانی و اجازه صادرات ظروف نقره معادل وزن طلاو نقره موجود درکنسانتره را درروان شدن صادرات مصنوعات این حوزه حایزاهمیت دانست.
رئیس اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان قانون تحمیل شده پیمان ارزی به محصولات صنایع دستی را نیززمینه ساز ازدست رفتن بازار صنایع دستی درکشورهای دیگر بیان کرد.
در ادامه قانون قرارگرفتن طلا، نقره، فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به عنوان پشتوانه پول کشور مشکل عمده فعالان این حوزه عنوان و تاکید شد باتوجه به اشتغال ۱۲۰ هزارنفر در تولید ظروف و زیورآلات نقره و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشوردر این عرصه لازم است این قانون موردبازنگری و اصلاح قرارگیرد.
درادامه محسن ایروانی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اصفهان  گفت: تعیین ناظرمتخصص درحوزه طلا ونقره دراصفهان وحضورفعال ایشان درجلسات میز صادرات صنایع دستی راپیگیری خواهیم نمود.
وی پیشنهاد فروش کنسانتره فلزات گرانبها دررینگ صادراتی بورس را همراستا باسیاست های اقتصادمقاومتی دانست. و ازامکان بازنگری و اصلاح قوانین مخل فعالیت بخش خصوصی وطرح این موضوعات و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی درجلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان خبرداد.
اصغرخودسیانی، معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات اصفهان نیزبابیان اینکه گمرکات استان اصفهان سازمان اجرایی بوده و سیاستگذار نیست، از اعلام موافقت این اداره باخروج صنایع دستی از تعهدات مربوط به پیمان ارزی خبرداد.
همچنین مسعودفرقدانی، تولیدکننده نقره مزیت اصلی اصفهان در حوزه صنایع دستی نقره را امکان تولید مطابق با تمامی سلیقه ها عنوان کرد.
وی با بیان اینکه به واسطه تحریم های اعمال شده علیه کشورمان،عمده صنایع دستی نقره ازطریق کشورهای واسطه به کشورهای هدف اصلی صادراتی ارسال می شود، مهم ترین مشکل فعالان این صنعت را عدم امکان تامین ارزبرای واردات درمقابل صادرات بیان کرد.
وی ارزان تربودن نقره خام نسبت به میانگین قیمت جهانی و عدم امکان خرید ورق مس از بورس به دلیل قیمت بالارا ازدیگر موانع فعالان صنایع دستی بیان کرد.
در ادامه فرحنازرجالی، رئیس گروه پژوهشی اداره کل استاندارد اصفهان نیز ضمن تاکید برضرورت الزام آزمون غیرمخرب مصنوعات طلا و نقره ، استانداردسازی واحدهای تولیدی نقره را در جلوگیری از الزام نیاز به تخریب و تعیین ماهیت مصنوعات درگمرک موثر دانست.
وی ضمن اعلام راه اندازی اولین آزمایشگاه مرجع استاندارداصفهان درحوزه صنایع دستی از انعقاد تفاهم نامه ای میان اداره استاندارد و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی برای ارزیابی کیفی ۵ مورد از صنایع دستی اولویت داراصفهان خبرداد و تاکید کرداجبار به صادرات صنایع دستی استاندارد در حفظ بازارهای صادراتی این محصولات نقش مهمی دارد.
سحرامینی، دبیرکمیسیون گردشگری وبرند اتاق بازرگانی اصفهان نیزبرضرورت استفاده از ظرفیت میزصادرات صنایع دستی برای رفع مشکلات مربوط به صادرات این حوزه خصوصا صادرات زیورآلات و مصنوعات نقره تاکید کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا