بابایی: اراده‌ای برای ترک عمارت ساعت وجود ندارد

عضو شورای شهر تبریز گفت: عمارت ساعت یک محل تاریخی می باشد و نباید در بخش اداری مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش ارک خبر،؛ بابایی اقدم، عضو شورای شهر تبریز با اشاره به وضعیت عمارت ساعت عنوان کرد: تصمیم بر این بود که اعضای شورای شهر دفترهای خود را تحویل بدهند تا عمارت ساعت استحکام بخشی شود، بنده و آقای زعفرانچیلر سال گذشته اتاق‌های خودمان را تحویل داده ایم و از بقیه همکاران هم درخواست کردیم تا دفاترشان را تحویل بدهند.

وی افزود: اما ظاهرا اراده ای برای ترک عمارت تاریخی ساعت وجود ندارد و با خبرشدیم که بعد از تخلیه اتاق های ما، دفاتر به قسمت اداری شورای شهر تبریز تحویل داده شده است.

وی اضافه کرد: عمارت ساعت یک محل تاریخی می باشد و نباید در بخش اداری مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا