لزوم برنامه ریزی در توسعه شهرها

به گزارش ارک خبر،توسعه در امور شهری مستمر و امری ضروری است. افزایش جمعیت یکی از عوامل ایجاد ضرورت برای توسعه شهر تلقی می شود. افزایش جمعیت ابعاد مخلتف توسعه شهرها را رقم می زند. ضرورت افزودن فضاهای لازم برای اسکان ، تغذیه، آموزش، فرهنگ ، هنر ، ورزش، بهداشت، تفریح و ترافیک جمعیت جدید و افزون شونده، نیاز به توسعه شهرها را ایجاب می نماید.
آگاهی از نیاز ، هوشمندی در برنامه ریزی و مهارت در اقدام و اجرا برنامه های دولتی و خصوصی مثل کلیه موارد در مورد شهرسازی نیز ضرورت کامل دارد.
بنابراین وجود برنامه ریزی در امور توسعه شهر ها ، سود و زیبایی طرحهای توسعه شهرها را افزایش می دهد. طرحهای توسعه فاقد پیش بینی و برنامه ریزی صحیح، ممکن است در بدو امر مفید بنظر برسد، ولی لحاظ نشدن نیازهای اساسی مردم و شهر ها بتدریج مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند و یا به مشکلات قبلی می افزاید.
بنابراین کلیه سازمانها از جمله شهرداری ها برای انجام طرح های توسعه، نیازمند برنامه ریزی طویل المدت می باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا