آیا عدالت آموزشی اجرا می شود؟

به گزارش ارک خبر،عدالت فقط با عمل عادلانه محقق می شود.
تحقق عدالت آموزشی نیز با یکسان سازی مؤسسات آموزشی و در میدان عمل قابل اجرا می باشد.
وقتی هزینه آموزش در مدارس دولتی و خصوصی متفاوت است، افراد دارا از فرصت های آموزشی مناسب تر برخوردار می گردند.
بطور کلی جایی که در انتخاب ها پول دخالت دارد، اجرای عدالت در جامعه مختل می شود.
عده ای عدالت و مساوات را مفاهیمی مترادف می دانند. درحالیکه چنین نیست.
زیرا اجرای مساوات تولید کننده ظلم نیز می تواند باشد.
خلق حداقل امکانات و فرصت های مادی و معنوی بین افراد جامعه، به ایجاد حداقل عدالت منجر می شود.
عدالت آموزشی وقتی بوجود خواهد آمد که امکانات آموزشی ازجمله معلم ، مدرسه و مدرسه و وسایل آموزشی در کشور عادلانه توزیع شود.
یعنی داوطلبین تعلیم و تربیت امکان دستیابی به حداقل فرصت های آموزشی را بیابند.
خلاصه اینکه در حال حاضر توزیع عادلانه آموزش در کشور عملی نیست، زیرا فرزندان افراد دارا در آینده ، صاحبان قدرت و مکنت کشور خواهند بود . یعنی در اثر این اتفاق اکثریت مردم اقشار محروم و محکوم جامعه را تشکیل خواهند بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا