معمای اشتغال و تولید باسیاست حل می شود

اشتغال از مراحل مهم رشد اقتصادی می باشد. اگر اشتغال نباشد تولید انجام نمی شود. اشتغال همراه سرمایه، تکنولوژی و مدیریت و چند عامل دیگر، تولید را محقق می کند.
تولید ، بازار می خواهد و بازار هم به برگشت سود و سرمایه و ادامه چرخه اقتصاد می انجامد.
مسیر اشتغال تا بازگشت سود و سرمایه ، در بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی انجام می گردد. اگر شرایط عادی باشد ، برحسب سیاست های جاری فعالیت بخش های فوق الذکر پر رونق می شوند . ولی در اوضاع بحرانی کشور ها، میزان کار بخش های یادشده نیز مختل می گردند.
درحال حاضر که تولید و بازار با بحرانی دیرپا روبروست، عده ای باور دارند که تعاونی ها می توانند سهم بیشتری پر قالب واحد های اقتصاد ی کوچک جویندگان کار را جذب و مشغول به تولید کنند. ممکن است این ایده در شرایط مناسب تحقق یابد. و به ادامه مسیر اشتغل تا بازگشت سود وسرمایه کمک کند.
شرایط مناسب تحقق ایده استفاده بیشتر از امکانات حوزه تعاون، به وجود بازار خوب فروش داخلی و خارجی منوط می باشد.
نا گفته نماند که در حال حاضر نبود بازار فروش و داخلی تولیدات اشتغال و تولید را راکد و بحران کرده است.
بنابراین بازکردن گره کور نبود بازار داخلی و خارجی ، کلید حل معمای نیروی انسانی ، اشتغال و تولید و گردش روان چرخ های اقتصادی تلقی می باشد.

محمداشراقی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا