نیازهای فرهنگی مردم و جامعه نباید فراموش شود

درگیری با مسائل اقتصادی بدلیل اینکه با معیشت مردم ارتباط مستقم دارد، در راس امور قرار دارد.
بنابراین گرانی، تورم ، افت و خیز قیمت ارزاق و افزایش و کاهش ارزش دلار، سکه و طلا، و مسائلی در این زمینه ها در ابعاد گوناگون ذهن اکثریت مردم و مسئولین را مشغول کرده است.
توجه به مسایل روزمره اقتصادی نوعی بی توجهی به مسائل فرهنگی نزد مسئولین و مردم را کم رنگ و بی اهمیت نموده است.
درحالیکه ، اهمیت موضوعات فرهنگی بمراتب مهمتر از مشکلات اقتصادی می باشد و صدمات بی توجهی به نیازهای فرهنگی در جوامع، بیشتر از کم توجهی به مباحث اقتصادی است.
باور اینست که فقر فرهنگی و معنوی مضر تر از فقر مادی و اقتصادی می باشد.
زیرا مشکلات مربوط به فقر مادی سریعتر و آسانتر از معضلات ذیربط با فقر های فرهنگی و معنوی مرتفع می گردد.
بنابراین مردم و مدیران جوامع آگاه نباید مشکلات فرهنگی و معنوی را فراموش کنند و لازم است ، نیازهای فرهنگی جامعه نیز توسط مردم و مسئولین در اولویت کارهای جاری قرار گیرد.
باور این است که خسارات مادی ، معنوی ، اجتماعی و سیاسی بی توجهی به مسائل فرهنگی جامعه و مردم سنگین تر و گاها غیر قابل جبران می باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا