حملات شیمیائی به مدارس 

قضایای مربوط به حملات شیمیایی به مدارس اتفاقات خوشایندی نیستند. اتفاقات مربوط به این قضایا به علت ناشناخته بودن عوامل و مقاصد ذیربط ، ازجمیع جهات مغایر امنیت روانی و برهم زننده آسایش فردی و جمعی جامعه می باشد. بنابراین مسئولین باید در جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث در کشور  هوشیار و جدی باشند.  زیرا اهمیت  ایمنی مدارس به کسی پوشیده نیست. تداوم نا امنی ها آرامش کل جامعه را هم مختل می نماید.

– جوانان مدیران آینده کشورند

مردم بزرگترین ذخیره کشورها بشومار می روند. قشر جوان هسته ارزشمند و قابل اتکا مردمند. سرمایه گذاری در تربیت ، تحصیل و اشتغال جوانان توانایی کشورها را افزایش و مدیریت آینده آنها را تامین می نماید. اشتغال جوانان باعث بهره وری مطلوب از نیروی جوان و پشتیبانی و تامین مدیریت کشور ها را امکان پذیر می سازد. اگر جوانان تحصیل کرده از فرصت شغلی محروم شوند ، مسئله مهاجرت جامعه را آسیب پذیر و بامشکلات عدیده روبرو می نماید.

– گرفتاری های اسرائیل

امروزها اسرائیل با مشکل مخالفت شدید احزاب مخالف دولت با کاهش اختیارات قوه قضائیه از سویی و درگیری با فلسطینی های محلی و غزه و حزب الله از سوی دیگر روبروست. دولت ایران و بعضی از دول مسلمان از سیاست و حملات اسرائیل به فلسطینی ها انتقاد می کنند. اسرائیل درگیری با فلسطینی ها را برای وصول به اهداف امنیتی و مدیریتی متعدد کوتاه مدت و بلند مدت خاص، برنامه ریزی و در مواقع ضروری اجرا می کند. ممکن است تغییر دولت و یا سیاست آن مخالفت های حزبی درون اسرائیل کاهش یابد ، ولی درگیری با فلسطینی ها جز با شناسائی حقوق آنها از بین نمی‌رود. شناسائی حقوق مردم فلسطین وقتی مقدور می شود که دولت اسرائیل از یک دولت تمامیت خواه به یک دولت عادی تبدیل شود، که تحقق این امر در آینده دورهم  بعید بنظر می رسد. زیرا دولت اسرائیل توسط دولت انگلیس و سایر دول حامی یهودیان فقط با قصد تسلط کامل به سرزمین و مردم فلسطین تاسیس شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا