اعتبار ۲ هزار میلیاردی به مسکن مهر اختصاص یافت

خبرگزاری ارک – هیات وزیران، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از مسکن مهر تصویب کرد.

هیات وزیران در جلسه هجدهم آذرماه امسال به پیشنهادی که وزارت راه و شهرسازی هفدهم مردادماه امسال به استناد ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ارائه کرده بود، اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات قانون بودجه امسال با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر را تصویب کرد.

این اعتبار در دو ردیف هزینه خواهد شد؛ ردیف نخست شامل تخفیف عوارض پروانه تراکم ساخت، مکان یابی و طراحی و خدمات مهندسی، بیمه کیفیت، حمایت‌های مالی، آماده سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی، مساجد، ترویج مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای مسکن مهر است.

در این ردیف هدف کمی ۲۲۰ هزار واحد مسکونی با سرانه هر واحد ۸ میلیون ریال تعیین شده است که در اعتبارات امسال به ۱۷۵۷ میلیارد ریال می‌رسد. این ردیف در راستای تحقق اهداف ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین تا ۲۰ درصد هزینه های مربوط به احداث مساجد هر یک به میانگین ۳۰۰ متر مربع در نظر گرفته شده است.

همچنین ردیف یادشده همسو با تحقق اهداف ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان منظور شده است. ردیف دوم این مصوبه شامل خدمات بهره وری و ارزیابی عملکرد ستاد تأمین مسکن با اعتبار ۲۴۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ است؛ این ردیف براساس ضوابط مورد تأیید وزیر راه و شهرسازی برای عملکرد حوزه ستادی و ادارات کل وزارت راه وشهرسازی در سال ۱۳۹۴ اعمال می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا