مدیریت منابع طبیعی کشور باید عمومی شود

‌‌‌‌‌پایگاه خبری ارک :
حسینعلی متولی روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی تسهیل گری مدیریت جامع حوزه های آبخیز در همدان بیان کرد: هر استان یک شهرستان بعنوان پایلوت اجرای طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز انتخاب شده و شهرستان نهاوند نیز در همدان پایلوت اجرای این طرح مهم است.
وی با ذکر اینکه این طرح با مشارکت مردمی در حال اجرا است افزود: برای عمومیت مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی حضور و مشارکت مردم ضروری است و در این راستا استفاده از ظرفیت مردمی باید دهها برابر نسبت به گذشته افزایش یابد.
قائم مقام دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها اضافه کرد: در گام نخست باید به روشهای مختلف آموزشی به ویژه انجام کارهای تسهیل گری و ارائه آموزش های کاربردی ارتباطی خوبی با مردم با هدف آگاه سازی برقرار کرد.
متولی اظهارکرد: باید جوامع محلی را نسبت به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، منابع پایه جنگل، مرتع و حوزه های آبخیز مطلع کرد تا بدانند منافع حاصل از این حفاظت به مردم می رسد.
وی افزود: علاوه بر آموزش، باید با اجرای کارهای فنی و دیگر طرحها زمینه افزایش انسجام سازمانی هم در درون اداره کل منابع طبیعی و همکاری بین بخشی با سایر نهادهای همکار با منابع طبیعی را فراهم کرد.
قائم مقام دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها گفت: برگزاری کارگاه آموزشی برای همکاران و جوامع محلی که قرار است نقش مروج و تسهیل گر داشته باشند در اولویت است.
متولی تاکید کرد: این کارگاه های آموزشی نوید بخش افزایش شمار تسهیل گران و طرح یک شعار واحد است که در تربیت تسهیل گران کارآزموده کمک می کند.
وی اضافه کرد: با حضور تسهیل گران می توان مشارکت مردم را از نظر زمانی تسریع و کیفیت ارتباطات مردم و جلب اعتماد مردم در مدیریت منابع طبیعی را بیشتر کرد.
وی خاطرنشان کرد: طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز از سال 94 آغاز شده و هدفگزاری آن تا زمانی است که قانون های مصوب شده در ستاد طی شود.
قائم مقام دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها افزود: با توجه به اینکه این طرح تغییر رفتار مردم را در پی دارد اجرای مرحله نخست آن پنج سال طول می شود و برای تثبیت این موقعیت باید پایش تا چند سال ادامه داشته باشد.
متولی بیان کرد: در هر استان یک شهرستان بعنوان منطقه پایلوت اجرای طرح جامع آبخیز انتخاب و معرفی شده که در همدان ، شهرستان نهاوند انتخاب شده است.
وی نزدیکی منطقه به مراکز دسترسی، دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب، نوع پوشش گیاهی و هماهنگ بودن مسئولان در انتخاب شهرستان نهاوند بعنوان پایلوت موثر بوده است.
این مقام مسئول از منطقه فارسبان نهاوند و مناطق پیش بینی شده برای اجرای ططرح مدیریت جامع آبخیز بازید کرده که در خصوص نتیجه این بازدید گفت: در این بازدیدها مشخص شد که فرایند اجرایی اعم از انتخاب مناسب پایلوت بر اساس ویژگی ها مناسب بوده است.
ایران دارای 84 میلیون هکتار مرتع، 14.2 میلیون هکتار جنگل و حدود 32 میلیون هکتار بیابان است وهم اینک حدود یک میلیون و 600 هزار بهره بردار در عرصه های منابع طبیعی کشور وجود دارد.
استان همدان دارای 905 هزار هکتار اراضی ملی است که 42 هزار و 566 هکتار از آن شامل جنگلهای دست کاشت و طبیعی است.
7526/6993

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا