تحقق بهره وری در واحد آموزش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

تحقق بهره وری در واحد آموزش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

رئیس اداره توسعه منابع انسانی و آموزش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان در این خصوص گفت: دستیابی به بهره وری در عملکرد مستلزم توجه همزمان به اثربخشی (تحقق اهداف) و کارایی (منابع مصرف شده) می باشد.
وی افزود: در این راستا واحد آموزش شرکت آبفار استان اصفهان در سال ۱۳۹۶ با افزایش سرانه و کاهش هزینه های آموزش توانسته است بهره وری را در این بخش محقق سازد.
حسن خرسند توجه به چهار مؤلفه کمیت، کیفیت، زمان و هزینه در آموزش های برگزار شده را برای تحقق بهره وری ضروری دانست و اظهار داشت: افزایش کمیت با افزایش سرانه آموزش ها برای مدیران و کارکنان، افزایش کیفیت با ایجاد فضای رقابتی در انتخاب مجریان مجاز برگزاری دوره ها، کاهش زمان با برگزاری دوره ها به شیوه ی الکترونیکی و کاهش هزینه ها با تنوع بخشیدن در مکان اجرای دوره ها و تغییر قراردادهای آموزش محقق شده است.
خرسند دستیابی به این مهم را نتیجه خلاقیت و نوآوری در واحد آموزش دانست و بیان نمود: حرکت از مدیریت آموزشی به سمت مدیریت یادگیری از اهداف ما در این واحد است که همه برنامه ریزی ها باید در جهت تحقق هدف فوق صورت پذیرد.
دکمه بازگشت به بالا