مدیرعامل فولاد مبارکه در نهمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران: توسعۀ متوازن گروه فولاد مبارکه راهبرد اساسی این شرکت است

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

مدیرعامل فولاد مبارکه در نهمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران: توسعۀ متوازن گروه فولاد مبارکه راهبرد اساسی این شرکت است

مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه در «نهمین همایش چشمانداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار» که با حضور  دکترغریبپور رئیس هیئت عامل ایمیدرو، دکتر سرقینی معاون وزیر صمت و اعضای هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد برگزار شد، طی سخنانی گفت: توسعۀ متوازن گروه فولاد مبارکه و احداث نورد گرم شماره ۲ از مهمترین راهبردهای اساسی شرکت است.

وی با تأکید بر اینکه احداث نورد گرم شماره ۲ فولاد مبارکه با هدف تولید ورقهای زیر ۲ میلیمتر در نظر گرفته شده است تصریح کرد: از کارشناسان و شرکتهای مشاورهای برای این موضوع دعوت به همکاری کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: در ادامۀ این طرحها اجرای طرح خط نورد در بندرعباس را نیز در دست مطالعه و بررسی داریم.
مهندس عظیمیان در ادامه با اشاره به اهمیت خط نورد ۲ گفت: با توجه به تحریمها دو راهکار برای احداث این خط نورد پیش رو داریم: اول اینکه نورد شماره ۲ را در فولاد مبارکه و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا با در نظر گرفتن تحریمها اجرا کنیم؛ راهکار دوم این است که مشابه خط نورد گرم فعلی فولاد مبارکه را با توجه به نقشههای موجود در بندر عباس اجرا نماییم که در حال بررسی هر دو راه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: باید در نظر داشته باشیم منابع محدود و پروژههایی که به آنها نیاز داریم زیادند. در این صورت باید با اولویتبندی حسابشده پروژهای را انتخاب کنیم که بیشترین و سودمندترین بازگشت سرمایه را در کوتاهترین زمان ممکن در پی داشته باشد.مهندس عظیمیان در همین خصوص خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه بر آن است با بهرهمندی از خرد جمعی همۀ کارشناسان خبرۀ حوزۀ صنعت فولاد کشور بهترین راه را انتخاب کند و شرایطی فراهم سازد تا این شرکت همچنان بتواند با حفظ سهم ۵۰ درصدی خود در تولید فولاد کشور در راه خدمترسانی به جامعه همچون ستارهای درخشان در صنعت فولاد کشور بدرخشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا