افزایش ۲۵ درصدی چک های برگشتی در اردیبهشت

حدود ۶۵۶ هزار فقره چک به ارزش ٩٢ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت امسال در کل کشور برگشت زده شده که نسبت به فروردین از نظر تعداد ۲۴.۹ درصد و از نظر مبلغ ۵۸.۹ درصد افزایش داشته است.

شمار چک‌های مبادله شده کشور در اردیبهشت امسال بر اساس آمار بانک مرکزی، حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار فقره به ارزش ٩٩١ هزار میلیارد ریال بوده است.

چک‌های مبادله‌ای اردیبهشت نسبت به فروردین ۹۸ از نظر تعداد ۳۴ درصد و از نظر ارزش ۸۳.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که اردیبهشت امسال، در کل کشور ۹.۱ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای، برگشت زده شد.

در بررسی علت برگشت خوردن چک‌های مبادله‌ای مشخص می‌شود که حدود ۶٢٨ هزار فقره چک به ارزش حدود ٨٧ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ١٣٩٨، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.

گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که از نظر تعداد، ۹۵.۶ درصد و از نظر ارزش، ۹۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

رشد ۸۶ درصدی وصول چک

حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٩٩ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت سال ۹۸ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٣۵ و ٨۶ درصد افزایش داشته است.

در دوره مورد بررسی، ۹۰.۹ درصد از مجموع تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹۰.۷ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در اردیبهشت امسال، در استان تهران حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۴٧٣ هزار میلیارد ریال وصول شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا