شهرداری اصفهان، شهرداری برتر کشور در حوزه پژوهش و حائز بیشترین آثار منتخب پژوهشی کاربردی/ تقدیر از ۶ عنوان پژوهشی شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان، شهرداری برتر کشور در حوزه پژوهش و حائز بیشترین آثار منتخب پژوهشی کاربردی/ تقدیر از ۶ عنوان پژوهشی شهرداری اصفهان

به گزارش ارک خبر:شهرداری اصفهان، در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی که با مشارکت وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شورای عالی استانها و مرکز مطالعات برنامه ریزی شهرداری تهران برگزار شد، به عنوان نهاد برتر بین شهرداری های کشور در حوزه پژوهش انتخاب شد و تندیس نهاد برتر در حوزه پژوهش را دریافت کرد.  همچنین شهرداری اصفهان از لحاظ تعداد آثار منتخب پژوهشیِ کاربردی، بالاترین تعداد پروژه های شاخص در سطح برتر و برگزیده را در سطح شهرداری های کشور به خود اختصاص داد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی به مناسبت هفته پژوهش در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.  

در این جشنواره که شهرداری اصفهان به عنوان نهاد برتر بین شهرداری های کشور در حوزه پژوهش انتخاب شد، دکتر علیرضا صادقیان، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهردار اصفهان تندیس نهاد برتر در حوزه پژوهش را دریافت کرد.

همچنین شهرداری اصفهان از لحاظ تعداد آثار منتخب پژوهشی کاربردی، بالاترین تعداد پروژه های شاخص در سطح برتر و برگزیده را به خود اختصاص داد و برای ۶ عنوان پژوهشی مورد تقدیر قرار گرفت.   

از جمله پروژه های منتخب شهرداری اصفهان در این زمینه پژوهش های سند مناسب سازی فضاهای شهری برای شهروندان با شرایط خاص، تحلیل آسیب پذیری شبکه معابر شهر اصفهان، طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری اصفهان، راهکارهای وصول عوارض نوسازی، ارزیابی کاربست پروژه های پژوهشی شهرداری اصفهان و ارزیابی و آسیب شناسی نیازسنجی پروژه های نرم افزاری است.   

همچنین شهرداری اصفهان، در پنل های تخصصی با موضوعات حکمروایی شهری، ملی اقتصادی و چالش های کاربست بیشترین امتیاز جشنواره را به خود اختصاص داد.  

گفتنی است، این جشنواره با حضور معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، رئیس شورای عالی استان ها، رئیس شورای اسلامی تهران، شهردار تهران و جمع کثیری از شهرداران و مدیران استانداری های کشور و کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری برگزار شد. 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا