برگزاری دوره آموزشی روشهای نوین نوسازی و باز سازی شبکه فاضلاب به روش cipp برای مدیران خودگردان

برگزاری دوره آموزشی روشهای نوین نوسازی و باز سازی شبکه فاضلاب به روش cipp برای مدیران خودگردان

به گزارشارک خبر:دوره آموزشی روشهای نوین نوسازی و باز سازی شبکه فاضلاب برای ۳۴ نفر از مدیران مناطق خودگردان برگزار گردید .
این دوره  آموزشی در محل کارگاه پیمانکار شرکت ژرف کار جم با حضور ۳۴ نفر از مدیران واحد های خودگردان و برخی از روسای بهره برداری مناطق اصفهان در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد  .
 در این دوره آموزشی بیشه مشاور عالی مدیر عامل و مجری طرح بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان ضمن معرفی پروژه   نکات آموزشی  پیرامون برنامه ریزی و مدیریت مالی پروژه فاینانس اصفهان ، چگونگی بازسازی شبکه فاضلاب به روش نوین cipp عنوان کرد  ونیز  اشاره ای بر کسب تجربیات اجرایی در این پروژه داشت.
در ادامه  مشاورطرح بازسازی شبکه در خصوص مدیریت یکپارچه شبکه های فاضلاب واهمیت  باز سازی شبکه فرسوده فاضلاب  در پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار مباحثی عنوان کرد .
سپس افراد حاضر در این دوره آموزشی  از کارگاه ، انبار و تجهیزات پروژه بازدید نمودند  .
مدیران مناطق خود گردان و برخی از روسای بهره برداری مناطق اصفهان از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه شب  لغایت ۴:۳۰ بامداد  در محل کارگاه خیابان مطهری روبه روی هنرستان ابوذر حاضر شدند و تحت آموزش اصول اجرایی ونکات علمی وفنی و کاربردی بازسازی شبکه فاضلاب به روش cipp بصورت عملی و کارگاهی قرار گرفتند  .دکمه بازگشت به بالا