افزایش جابجایی مسافر از طریق ناوگان ریلی آذربایجان شرقی

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان گفت: میزان جابجایی مسافر از طریق ناوگان ریلی این منطقه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، حدود ۱۱۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش ارک خبر،آقای قربانی گفت: پارسال از طریق ناوگان ریلی منطقه آذربایجان یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۹۴۵ مسافر جابجا شدند در حالی که تعداد مسافر جابجا شده در سال ۹۹ حدود ۶۱۴ هزار و ۹٨۹ نفر بود.

این تعداد مسافر جابجا شده از طریق ناوگان ریلی این منطقه طی پارسال شامل یک میلیون و ۱۹۹ هزار و ۶۹۹ مسافر بین شهری و ۱۰۶ هزار ۲۴۶ مسافر حومه‌ای بود.

میزان افزایش تعداد مسافران بین شهری و حومه‌ای جابجا شده طی پارسال از طریق ناوگان ریلی منطقه آذربایجان نسبت مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱۵ و ۱.۱۲ برابر بود.

میزان صادرات بار از طریق حمل و نقل بین المللی ناوگان ریلی اداره کل راه آهن منطقه آذربایجان طی پارسال نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴ درصد افزایش یافت.

در این مدت ۲۷۳ هزار و ۶۹۸ تن بار از طریق این ناوگان ریلی صادر و یک میلیون و ٨۱۷ هزار و ۴۶۰ تن بار حمل شد.

میزان بار صادر شده در سال ۱۳۹۹ از طریق ناوگان ریلی این منطقه ۲۲۰ هزار و ۱٨۴ تن بود.

میزان ترانزیت ناوگان ریلی منطقه آذربایجان نیز طی پارسال نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۱ درصد رشد یافت.

طی پارسال ۲۶٨ هزار و ٨٨۶ تن بار از مبدا تبریز به مقصد ترکیه ترانزیت شده که این میزان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۲۱ هزار و ۵۰۹ تن بود.

در ایام پیک نوروزی امسال نیز ظرفیت صندلی ایجادی در قطار‌های بین شهری و حومه‌ای این منطقه ۱۸۷ هزار نفر بوده که این میزان نسبت به ایام نوروز پارسال حدود ۱.۳۵ برابر (۱۳۵ درصد) افزایش یافت.

از این تعداد ۱۶۶ هزار نفر ظرفیت ایجادی در قطار‌های بین شهری و ۲۱ هزار نفر در قطار‌های حومه‌ای بود که این میزان نسبت به مدت مشابه ایام نوروز پارسال به ترتیب حدود ۱.۵ برابر (۱۵۰ درصد) و یک برابر (۱۰۵ درصد) رشد کرد.

میزان بار حمل شده در ایام پیک نوروز امسال از طریق ناوگان ریلی این منطقه  ۸۵ هزار تن بود.

این میزان بار حمل شده نسبت به مدت مشابه ایام نوروز پارسال ۲۰ درصد افزایش یافت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا