پیگیر مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهوری

به گزارش ارک خبر،اخیرا رئیس جمهوری، در اجلاسی گفته که انجام سفرهای استانی ایشان، ادامه می یابد. نتایج مفید سفرهای رئیس جمهوری وقتی قابل لمس خواهد بود که موضوع بهره برداری از طرح های مصوب از طرف مقامات مسئول محلی، استانی و کشو ری با دقت و استمرار پیگیری شوند و به ثمر برسند.
حتی باور این است که کادری نیز در ریاست جمهوری برای پیگیری و انجام سفرهای پیگیری امور سفرهای انجام شده، تشکیل شود، امید است پیگیری های دقیق و مستمر، سفر های مغتنم را مفید و برای مردم و استانها مثمر ثمر نماید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا