چرائی ضرورت  اتمام جنگ سیاسی و اقتصادی 

جنگ اقتصادی و سیاسی با غرب قبل از جنگ نظامی آغاز شده است و بعد از اتمام جنگ هشت ساله، ادامه یافته است. پایان جنگ نظامی علیرغم خسارات زیاد، با توجه به طبیعت مسئله، خیلی سریع ، به صلح و سازش انجامید. چنانکه هم اکنون ایران و عراق دو کشور همسایه، دوست و همکار نزدیک شده و در شرایط عادی دارای انواع تبادلات و تعاملات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هستند.  وقتی جنگ نظامی بزرگ یادشده  منتج به انبوه تلفات انسانی، ویرانی صدها شهر و روستا و تحمل میلیاردها دلار خسارات مادی و معنوی توسط طرفین جنگ، با روش های معمول و مرسوم دنیا به متارکه و مصالحه می انجامد،  قطعا جنگ های باصطلاح اقتصادی و سیاسی باقیمانده نیز می تواند با تکیه بر اصول تعریف شده بین المللی، با سرعت و سهولت خاتمه یابد.  ادامه انواع  دشمنی ها بین ملت ها و کشور ها به مردم و کشورهای متخاصم خسارات مادی، معنوی و انسانی جبران ناپذیر وارد می کند و در صورت پایان نیافتن خصومت ها، رفته رفته موضوع تخاصم، مثل زخم کهنه، به شکاف های زیانبارتر و دردهای غیرقابل علاج تر تبدیل می شوند، و نهایت به جنگ های واقعی می انجامند.

دست یابی به صلح و سازش با کشور های غربی، حتی با گذشت های معقول، بیشتر از ادامه دشمنی های بی حاصل ، مفید بنظر می رسد.  انجام این کار لازم و مفید به تحقق صلح، آرامش و خلاصی از گرفتاری های وضعیت موجود، آگاهی،  صداقت و مهارت دیپلماتیک و باور مسئولین به استقرار صلح و ثبات نیاز دارد.

دکمه بازگشت به بالا