مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) برگزار شد

پایگاه خبری ارک اصفهان:

مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) برگزار شد

در ابتداي اين مجمع پس از انتخاب هيات رئيسه مجمع ، ناظر و معرفي نماينده سهامداران عمده، حسابرسي و بازرسي قانوني شركت،گزارش صورتحسابهاي مالي ارايه شده به تصويب سهامداران رسيد.
`پس از آن  مجمع لطفعلي چاوشي مديرعامل شركت پالايش نفت اصفهان گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي صورت گرفته منتهي ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به سهامداران ارائه داد.
در ادامه اين مجمع با تصويب سهامداران مقرر گرديد بابت هر سهم ۲۰۰ ريال سود ساليانه پرداخت گردد.
همچنين روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه رسمي از سوي مجمع مورد تصويب سهامداران قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسي هشيار بهمند نيز به عنوان بازرس و حسابرس شركت انتخاب شد.
انتخاب پنج نماينده هيات مديره شركت پالايش نفت اصفهان از ديگر مصوبات اين مجمع بود كه : دو نماينده از سهام عدالت شامل شركت سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري و شركت سرمايه گذاري آذربايجان شرقي ،
 شركت سرمايه گذاري صبا تأمين ، شركت آراز شيمي جلفا و شركت آواي پرديس سلامت هر كدام يك نماينده انتخاب شدند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا