با حضور اعضای کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان: بررسی طرح جامع شهرهای بهارستان، میمه و وزوان

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

با حضور اعضای کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان:

بررسی طرح جامع شهرهای بهارستان، میمه و وزوان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، جلسه کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع بررسی طرح جامع شهر بهارستان، میمه و وزوان با حضور مدیرکل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اعضای کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری، مدیر شهرسازی و معماری و سرپرست اداره طرح های کالبدی اداره کل راه وشهرسازی استان، شهرداران و تنی چند از مسئولین محلی به صورت جداگانه درسه شهر بهارستان، میمه و وزوان تشکیل شد.

در خصوص شهر بهارستان، ظرفیت جمعیت پذیری شهر در سال افق طرح ۱۴۱۵ بررسی و محدوده طرح جامع جهت پیشنهاد به شورایعالی تعیین گردید و خط حریم پیشنهادی شهر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد انطباق آن با خطوط تقسیمات سیاسی (مرز بخش) از استانداری اصفهان استعلام گردد.

در باره دو شهر میمه و وزوان نیز افق طرح جامع این دو شهر در سال ۱۴۱۰ تعیین و مقرر شد اصلاحات نهایی مد نظر دبیرخانه شورایعالی در طرح جامع شهرهای میمه و وزوان جهت طرح در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توسط مشاور انجام و پس از کنترل و تایید اداره کل راه و شهرسازی به دبیرخانه شورایعالی ارسال گردد.

گفتنی است اولین جلسه بررسی چالشها و مسائل طرح‌های توسعه شهری این سه شهر نیز تشکیل و نقطه نظرات شورا و شهرداری در خصوص طرح جامع مورد بحث و بررسی قرار گرفت .پس از جلسه، اعضا از موارد واقع در محدوده و حریم پیشنهادی شهر بازدید نمودند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا