خبرگزاری ارک

جدیدترین اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری

آخرین اخبار ورزشی، آذربایجان

در راستای همگرایی صنعت با مدافعان سلامت انجام شد؛ تأمین رایگان اکسیژن بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی توسط فولادمبارکه

عباس اکبری محمدی معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه با اعلام این خبر گفت: فولاد مبارکه از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا و در   راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود، با مساعدت در خرید تجهیزات موردنیاز به یاری مراکز درمانی و هموطنان مبتلا به این ویروس خطرناک شتافت.
وی افزود: در همین زمینه و در گامی دیگر، مدیریت شرکت تصمیم گرفت از محل تولیدات واحد اکسیژن و هیدروژن خود،   اکسیژن موردنیاز بیمارستانهای دولتی استان را تا پایان سال جاری بهصورت رایگان تأمین کند تا کادر درمان این بیمارستانها و همچنین هموطنان بستری در این بیمارستانها از نگرانیهای کمبود این  نیاز  حیاتی رهایی یابند.
در همین خصوص اصغر بکرانی، رئیس تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پس از اینکه تأمین اکسیژن در سطح کشور و بهتبع آن در سطح استان اصفهان تا حدودی دچار مشکل شد و   از  نظر   هزینهها نیز قیمتها بهصورت افسارگسیخته افزایش یافت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی مکاتبهای، از مجموعۀ فولاد مبارکه درخواست کمک کرد.
وی تصریح کرد: شرکت فولاد مبارکه در ادامۀ همکاریهای خود با دانشگاه علوم پزشکی استان این بار نیز به مدد بیمارستانها شتافت و تأمین اکسیژن موردنیاز را متقبل شد.
سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه نیز در توضیح این توافق گفت: فولاد مبارکه متقبل شده است تا آخر سال جاری حدود ۸۶۰ تن مایع اکسیژن تولید و به بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تحویل دهد.