در راستای همگرایی صنعت با مدافعان سلامت انجام شد؛ تأمین رایگان اکسیژن بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی توسط فولادمبارکه

عباس اکبری محمدی معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه با اعلام این خبر گفت: فولاد مبارکه از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا و در   راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود، با مساعدت در خرید تجهیزات موردنیاز به یاری مراکز درمانی و هموطنان مبتلا به این ویروس خطرناک شتافت.
وی افزود: در همین زمینه و در گامی دیگر، مدیریت شرکت تصمیم گرفت از محل تولیدات واحد اکسیژن و هیدروژن خود،   اکسیژن موردنیاز بیمارستانهای دولتی استان را تا پایان سال جاری بهصورت رایگان تأمین کند تا کادر درمان این بیمارستانها و همچنین هموطنان بستری در این بیمارستانها از نگرانیهای کمبود این  نیاز  حیاتی رهایی یابند.
در همین خصوص اصغر بکرانی، رئیس تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پس از اینکه تأمین اکسیژن در سطح کشور و بهتبع آن در سطح استان اصفهان تا حدودی دچار مشکل شد و   از  نظر   هزینهها نیز قیمتها بهصورت افسارگسیخته افزایش یافت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی مکاتبهای، از مجموعۀ فولاد مبارکه درخواست کمک کرد.
وی تصریح کرد: شرکت فولاد مبارکه در ادامۀ همکاریهای خود با دانشگاه علوم پزشکی استان این بار نیز به مدد بیمارستانها شتافت و تأمین اکسیژن موردنیاز را متقبل شد.
سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه نیز در توضیح این توافق گفت: فولاد مبارکه متقبل شده است تا آخر سال جاری حدود ۸۶۰ تن مایع اکسیژن تولید و به بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تحویل دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا