*قیمت گذاری کالاها

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

برای قیمت گذاری انواع محصولات رویه های شناخته شده ای وجود دارد. قیمت مواد اولیه، هزینه ماشین آلات، دستمزد نیروی انسانی و هزینه حمل ونقل و سایرهزینه های  های مستقیم و غیرمستقیم در قیمت گذاری محاسبه می گردد.قیمت کالاها در بعضی کشور ها رقابتی هستند. درکشور هائی که دارای اقتصاد باثباتی هستند، بعلت نبود تورم و وجود رقابت بین تولید کنندگان  قیمت کالاها ازهر چند سال بطور نامحسوس تغییر می یابد. و قابل توجه است که قیمت بعضی موادغذایی درطول روز هم بتدریج کاسته می شود  وتا ۳۰ -۷۰ درصد تقلیل می یابد. در کشورهای دارای اقتصاد بازار ، مدیران فروشگاه ها تابع سیستم های رقابتی بوده ودر تسهیل فروش کالا مهارت دارند.گفته می شود اقتصاد کشورهای دارای اقتصاد بازار فروشگاه محور و اقتصاد فروشگاه ها دراین کشورها ، مشتری محور هستند و فروشگاه ها بدلایل گوناگون تمایلی به داشتن انبارهای اجناس پس مانده ندارند. بلکه عقیده دارند فروش سود آور و انبار کردن هزینه آوراست.

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا