مزایای سامانه پایش کار برای کارگران

صیانت از نیروهای کار و حفظ امنیت شغلی کارگران، ایجاد کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و اجرای طبقه‌بندی مشاغل در بنگاه‌ها از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه پایش کار به شمار می‌رود.

به گزارش ارک خبر،سامانه ملی پایش کار اسفند سال گذشته در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت کار رونمایی شد. هدف از راه اندازی این سامانه ارتقای بهره‌وری و پایداری مشاغل است و با استفاده از این سامانه اطلاعات مربوط به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، اجرای طبقه‌بندی مشاغل و ساماندهی تشکل‌های کارگری در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در قالب خوداظهاری کارفرمایان در اختیار وزارت کار قرار می‌گیرد تا در تصمیم سازی‌های مربوط به جامعه کار و تولید به کار گرفته شود.

در این سامانه فرم‌های خود اظهاری کارفرمایان مربوط به الزامات قانون کار و مقررات ایمنی و حفاظت فنی جانمایی شده که با تکمیل فرم‌ها توسط بنگاه‌های اقتصادی به صورت خود ارزیابی، برای اولین بار با ترسیم کارنامه کاری، این بنگاه‌ها می‌توانند نقش تاثیرگذاری در تصمیم سازی‌های دولت در توسعه و تقویت جامعه کار و تولید داشته باشند.

از مهمترین مزایای سامانه، ورود به آن بدون ضرورت دریافت کد کاربری و رمز ورود است و تنها از طریق ثبت کد کارگاهی امکان پذیر است.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ در گفت وگو با ایسنا، درباره اهداف راه اندازی سامانه ملی پایش کار و مزیتهای آن، می‌گوید: موضوع تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌های تولیدی، طبقه‌بندی مشاغل، ‌ رعایت انظباط کاری در بنگاه‌ها و صیانت از مشاغل و نیروهای کار از دغدغه‌های اساسی وزارت کار به شمار می‌رود به همین منظور و در راستای ارائه خدمات مطلوب به جامعه کار و تولید مقرر شد که سامانه ملی پایش کار راه اندازی شود.

وی می گوید: این سامانه دسترسی به اطلاعات کامل در خصوص وضعیت بنگاه‌ها در مباحثی همچون طبقه‌بندی مشاغل، ایجاد تشکل‌ها در بنگاه‌ها به جهت پیگیری مطالبات و رعایت نکات فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها را تسهیل می‌کند و اطلاعات در قالب خوداظهاری در اختیار وزارت کار قرار می‌گیرد.

به گفته معاون وزیر کار، این سامانه ضمن صیانت از نیروهای کار در جلوگیری از حوادث ناشی از کار موثر است و کارفرمایان با ورود به سامانه به شکل خوداظهاری اطلاعات مربوط به بنگاه، تعداد کارگران، وضع قراردادهای کار، شیفت‌های کاری و طبقه بندی مشاغل را ارائه می‌کنند.

آنطور که رعیتی فرد گفته، جمع آوری اطلاعات مربوط به واحدهای تولیدی در عارضه یابی و حل مشکلات بنگاه‌ها و رفع موانع تولید موثر خواهد بود.

راه اندازی سامانه پایش کار اهداف بسیاری دارد که حفظ امنیت و سلامت شغلی کارگران، بهبود شرایط کار و رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از جمله این اهداف است.

به گزارش ایسنا، کلیه کارفرمایان با ارائه کد کارگاهی مکلفند ضمن مراجعه به سامانه ملی پایش کار به نشانی http://payeshkar.mcls.gov.ir نسبت به خودارزیابی و تکمیل فرم‌های خوداظهاری و ارائه اطلاعات درخواستی در این سامانه اقدام کنند.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا