سرمایه گذاری بخش خصوصی  در امور شهری  

وقتی شهروندان در قبال اموری شهری دارای وظیفه هستند، سرمایه شهروندان دارای سرمایه هم باید در امور شهری بکار گرفته شود. این باور همیشه از طرف مردم و مسئولین مطرح بوده ولی بدلیل بی نیاز بودن شهرداری ها، بجز موارد محدود  از طرف شهرداری و همچنین صاحبان سرمایه مورد توجه قرار نگرفته است.

دراین مقطع زمانی و موقعیت اقتصادی که شهرداری ها فاقد سرمایه لازم در پروژه های بزرگ می باشند ، بهره مندی مناسب و منطقی از سرمایه های بخش خصوصی فرصت های مغتنم زیادی در عرصه مدیریت ، عمران و اقتصادیات شهری ایجاد خواهد کرد. قابل ذکر است که ، شهرداری حتی با طراحی سیستم های خاصی، می تواند از سرمایه کم مردم عادی هم در پیشرفت امور شهری استفاده نماید.

مسئولین شهرداری ها و سایر ادارات باید  به روش های منطقی و معتدل، صاحبان پول و  سرمایه را به مشارکت در ایجاد و بهره برداری پروژه های خود، ترغیب و تشویق نمایند. اگرمردم مشارکت در پروژه ها را از لحاظ سود آوری مفید و مطمئن تر از پس انداز کردن پولشان در بانک ها و یا بکارگیری پول در کارهای غیر مطمئن تشخیص دهند، حتما مشارکت در پروژه ها را انتخاب می کنند.

ایجاد این نوع تفاهم و تعامل برای فعال کردن کل جامعه مفید و مناسب می باشد. و از فرار  سرمایه ها جلوگیری می کند .

 

۲- نقش مثبت احزاب در جامعه

 

انتخابات از امور مهم جوامع دموکراتیک بشمار می رود. درمقام مقایسه جوامع دموکراتیک از جهات زیادی بهتر از جوامع غیر دموکراتیک می باشد. زیرا در جامعه دموکراتیک واقعی که نمونه های قابل قبولی در دنیا وجود دارند ، مردم از مزایای ، اعلام نظرات فردی و گروهی و انجام کارهای قانونی و مقبول و زندگی کردن در شرایط متعارف برخوردار می شوند.

درجوامع دموکراتیک، برابری، عدالت اجتماعی اقتصادی و قضایی، حق اظهار نظر ، آزادی بیان و قلم و مطبوعات و احزاب سیاسی مستقل باید وجود داشته باشد و قوانین نیز بر قراری شرایط فوق الذکر را تضمین نماید. ممکن است، بعضی از عوامل فوق با درجات متفاوت در جوامع سنتی نیز وجود داشته باشد و آثار مثبتی نیز بجای گذارند. ولی تفاوت بین جوامع سنتی و جوامع دموکراتیک معمولا در میزان حق اظهار نظر  ، محدوده آزادی بیان ، وسایل ارتباط جمعی، مطبوعات و احزاب سیاسی مستقل  فعال مشخص می شود.

عوامل یاد شده جوامع دموکراتیک را در نظر مردم آگاه ، قابل تحمل و سالم تر نشان می دهد. بویژه وجود احزاب سیاسی آزاد و فعال، محور و مجرای اظهار نظر و محمل انجام انتخابات سالم تلقی می شود. زیرا ، احزاب سیاسی  متکی به مردم و تشکل های مردمی، برای اظهار نظر آزاد ، تبادل افکار و انجام انواع  انتخابات سالم در جوامع  وسایل مورد نیاز  مناسب می باشند .

بنابراین انتخابات بدون حزب انتخابات فله ای تلقی می گردد و فاقد اعتبار، مزایا و فواید انتخابات معمول در جوامع دموکراتیک خواهد بود.

 

۳- پیروزی دولت فرانسه اعتراضات اخیر

 

گویا دولت فرانسه با صدور رای مثبت دادگاه عالی فرانسه نسبت به افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال در مقابله با معترضین مؤفق شده است. قابل ذکر است که ، دولت فرانسه در پی کاهش هزینه های کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی ، این اصلاح قانونی را پیشنهاد کرده است.

زیرا ، حقوق بازنشستگی توسط کارفرمایان  دولتی و خصوصی پرداخت می شود. و با توجه باینکه ، کارفرمایان جزو اغنیا و کارکنان جزو فقرای جوامع بشمار می روند ، مبارزه دولت و معترضین در مورد افزایش سن احراز بازنشستگی، بخشی از مبارزه دائمی فقر و غنا بوده است. در واقع کارفرمایان غنی (به نمایندگی دولت ) به کارکنان فقیر (به نمایندگی معترصین) پیروز شده اند. با این حساب مثل همیشه تاریخ، قشر فقیر (کارگر و کارمند ) مغلوب قشر غنی (کارفرمایان دولتی و خصوصی) شده است. یاد آوری می شود که این نوع مبارزات نتیجه دیگری هم دارد  و آن، این است که در مبارزات وسیع و همه جانبه جاری بین فقر و غنا، دموکراسی هم علاقه ای به ایجاد تغییر و شکستن طلسم نابرابری سهم کم کارگر ان و کارفرمایان  از سود کار و سرمایه علاقه و دخالت ندارد. درحالیکه این نابرابری ها ، بوجود آورنده جمعیت های انبوه فقرای دنیا و اختلافات عمیق  طبقاتی موجود در زیر آسمان آبی و جوامع بشری می باشد، و سطحی بودن اهداف اصلاحات دموکراتیک را هم نشان می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا