تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ آبفای استان اصفهان در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شرکت تشکیل که پس از بحث و بررسی به تصویب مجمع عمومی رسید.در این جلسه بررسی تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ که با حضور مهندس خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور به عنوان ریاست مجمع و همچنین حسین اکبریان مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان ، اعضای هیأت مدیره، معاونان و صاحبان سهام برگزار شد، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ این شرکت به تصویب مجمع رسید.

در ابتدا حسین اکبریان مدیر عامل شرکت گزارشی از عملکرد و فعالیت هیأت مدیره این شرکت در خصوص برنامه‌های پیش بینی شده برای یکسال مالی، اعم از درآمدها، اعتبارات دولتی، سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها جهت تحقق سیاست‌ها و نیل به اهداف این شرکت ارائه کرد و در نهایت پس از تجزیه و تحلیل درخصوص درآمد‌های جاری و سرمایه‌ای و هزینه‌های شرکت، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ به تصویب مجمع عمومی رسید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا